Ogłoszenia

ARiMR ogłosiła nabór wniosków na "Tworzenie grup producentów i organizacji producentów"

ARiMR ogłosiła nabór wniosków na „Tworzenie grup producentów i organizacji
producentów”
Od 20 października do 30 listopada 2021 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa będzie prowadziła nabór wniosków na „Tworzenie grup producentów i
organizacji producentów”.
Po raz dziesiąty grupy i organizacje producentów będą mogły starać się o dofinasowanie z
budżetu PROW 2014-2020. Nabór wniosków rozpocznie się 20 października i potrwa do 30
listopada 2021 r.
O pomoc finansową w ramach tego działania może ubiegać się:
1) grupa producentów rolnych uznana od 1 grudnia 2020 r. na podstawie przepisów ustawy
z 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach, w skład której
wchodzą wyłącznie osoby fizyczne;
2) organizacja producentów uznana na podstawie przepisów ustawy z 11 marca 2004 r. о
organizacji niektórych rynków rolnych albo ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o organizacji
rynku mleka i przetworów mlecznych.
Podmioty, które chcą starać się o wsparcie muszą działać jako przedsiębiorcy prowadzący
mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo i spełniać określone warunki. Ze wsparcia
wyłączeni są producenci drobiu, wyrobów z mięsa drobiowego i jego podrobów.
Pomoc jest realizowana w formie rocznych płatności przez okres pierwszych pięciu lat,
następujących po dacie uznania grupy producentów rolnych lub organizacji producentów.
Wysokość wsparcia wynosi: w pierwszym roku – 10 proc. przychodów netto, w drugim
roku – 9 proc., w trzecim roku – 8 proc., w czwartym roku – 7 proc., w piątym roku – 6
proc. Maksymalny limit przyznawanych środków finansowych to 100 tys. euro w
każdym roku pięcioletniego okresu.
Wnioski o przyznanie pomocy należy składać do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR.
Będą one poddawane ocenie, a następnie na podstawie liczby przyznanych punktów
ustalona zostanie kolejność przyznawania pomocy.
Facebook