Ogłoszenia

Ankieta KE dot. wpływu COVID na uczestników łańcucha żywnościowego

Komisja Europejska zachęca do uczestnictwa w statystycznym badaniu ankietowym pn.: „Kwestionariusz dla uczestników poszczególnych etapów łańcucha żywnościowego dotyczącym efektów epidemii COVID-19”.

Departament Przetwórstwa i Rynków Rolnych MRiRW przekazuje, co następuje:
 
Zgodnie z treścią informacji przekazanej z Komisji Europejskiej, ankieta skierowana do rolników oraz przedsiębiorstw działających na poszczególnych etapach łańcucha żywnościowego, zamieszczona została pod linkiem https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Business_operators.

Dodatkowo, pod linkiem https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Other_operators znajduje się ankieta skierowana do organizacji, związków i stowarzyszeń reprezentujących interesy rolników i firm łańcucha żywnościowego.

Z  informacji otrzymanych z KE wynika, iż czas wypełniania ankiety zajmuje ok. 15 minut, a termin na jej przesłanie upływa z dniem 30 listopada br.

Mając na uwadze powyższe, Departament Przetwórstwa i Rynków Rolnych MRiRW zwraca się z uprzejmą prośbą o uczestnictwo w tym badaniu oraz o rozpowszechnienie ankiety wśród współpracujących i zaprzyjaźnionych podmiotów przetwórczych oraz producentów rolnych.