Konsultacje społeczne

Wyniki konsultacji projektu uchwały ws. zmiany Uchwały Nr XLVI/298/2014 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i poradniach prowadzonych przez Powiat Gliwicki

Zarząd Powiatu Gliwickiego informuje, że w terminie od 09.10.2019 r. do 13.10.2019 r. istniała możliwość zgłaszania za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przy użyciu formularza na stronie internetowej opinii lub uwag do projektu uchwały ws. zmiany Uchwały Nr XLVI/298/2014 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i poradniach prowadzonych przez Powiat Gliwicki. W w/w terminie do projektu uchwały nie wypłynęła ani jedna opinia.
Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny był Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych.
Czytaj więcej
Zwiń

Ogłoszenie ws. konsultacji społecznych

Przejdź

Projekt uchwały Rady Powiatu Gliwickiego ws. Programu Współpracy Powiatu Gliwickiego z Organziacjami Pozarządowymi na 2016 rok

Przejdź

Zarząd Powiatu Gliwickiego informuje, że w terminie od 09.12.2015 r. do 14.12.2015 r.

"Zarząd Powiatu Gliwickiego informuje, że w terminie od 09.12.2015 r. do 14.12.2015 r. istniała możliwość zgłaszania za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przy użyciu formularza na stronie internetowej opinii do projektu uchwały w/s trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju dzieci oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.

W w/w terminie do projektu uchwały nie wpłynęła ani jedna opinia. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny był Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych"
Czytaj więcej
Zwiń

Sprawozdanie z konsultacji projektu Program Współpracy Powiatu Gliwickiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2016 rok

Przejdź

Projekt Uchwały Rady Powiatu Gliwickiego ws. Programu Współpracy Powiatu Gliwickiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2016 rok

Przejdź

Formularz zgłoszenia opinii

Przejdź

Dot. aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy w Polsce

Przejdź

Konsultacje ws. zmiany ustawy - Prawo o stowarzyszeniach

Kancelaria Prezydenta RP przedstawiała do konsultacji projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o stowarzyszeniach.Celem konsultacji jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie czy zaproponowane zmiany odpowiadają na dotychczas zgłaszane przez środowisko organizacji pozarządowych postulaty oraz wyczerpują listę niezbędnych zmian.
Termin rozpoczęcia konsultacji: 7 lipca 2014 r.
Termin zakończenia konsultacji: 10 sierpnia 2014 r.
Projekt dostępny jest na portalu mamzdanie.org.pl
Uwagi do projektu można zgłaszać za pomocą portalu mamzdanie.org.pl , pocztą elektroniczną na adres: lukasz.domagala@prezydent.pl oraz pocztą tradycyjną (Biuro Polityki Społecznej Kancelarii Prezydenta RP, ul. Krakowskie Przedmieście 46/48, 00-325 Warszawa).
Czytaj więcej
Zwiń

Zadanie pn. "Bezpieczna Przystań":

Czytaj więcej
Zwiń

"Zarząd Powiatu Gliwickiego informuje, że w trakcie konsultacji projektu Programu Współpracy Powiatu Gliwickiego z Organizacjami Pozarządowymi

"Zarząd Powiatu Gliwickiego informuje, że w trakcie konsultacji projektu Programu Współpracy Powiatu Gliwickiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2014 rok w terminie 16.10.2013 r.-25.10.2013 r. istniała możliwość zgłaszania opinii na piśmie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przy użyciu formularza na stronie internetowej do Programu. W trakcie konsultacji wpłynął jeden wniosek dot. zwiększenia środków finansowych w priorytecie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Wniosek został przekazany Zarządowi Powiatu Gliwickiego. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny był Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Spraw Społecznych".
Czytaj więcej
Zwiń

Projekt uchwały Rady Powiatu Gliwickiego w sprawie Programu Współpracy Powiatu Gliwickiego z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok

Przejdź

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Gliwickiego z Organizacjami Pozarządowymi za 2012 r

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Gliwickiego z Organizacjami Pozarządowymi za 2012 r.

Zarząd Powiatu Gliwickiego informuje, że w trakcie konsultacji projektu Programu Współpracy Powiatu Gliwickiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2013 rok w terminie od 26.09.2012 r. do dnia 12.10.2012 r. istniała możliwość zgłaszania opinii na piśmie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przy użyciu formularza na stronie internetowej do Programu.

W związku z powyższym informujemy, że nie wpłynęła ani jedna opinia. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny był Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych.

 
Czytaj więcej
Zwiń

Projekt uchwały Rady Powiatu Gliwickiego w sprawie Programu Współpracy Powiatu Gliwickiego z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok

Przejdź

Formularz zgłoszenia opinii

Przejdź

Sprawozdanie z konsultacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2012 rok:

"Zarząd Powiatu Gliwickiego informuje, że w trakcie konsultacji projektu Programu Współpracy Powiatu Gliwickiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2012 rok w terminie od 25.10.2011 r. do dnia 08.11.2011 r. istniała możliwość zgłaszania opinii na piśmie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przy użyciu formularza na stronie internetowej do Programu. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny był Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Spraw Społecznych. W związku z powyższym informujemy, że nie wpłynęła ani jedna opinia".
Czytaj więcej
Zwiń

Projekt uchwały Rady Powiatu Gliwickiego w sprawie Programu Współpracy Powiatu Gliwickiego z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok

Przejdź

Formularz zgłoszenia opinii

Przejdź

Sprawozdanie z konsultacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2011 rok:

"Zarząd Powiatu Gliwickiego informuje, że w trakcie konsultacji projektu Programu Współpracy Powiatu Gliwickiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2011 rok w terminie od 15.12.2010 r. do dnia 20.12.2010 r. istniała możliwość zgłaszania opinii na piśmie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przy użyciu formularza na stronie internetowej do Programu. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny był Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Spraw Społecznych. W związku z powyższym informujemy, że nie wpłynęła ani jedna opinia".
Czytaj więcej
Zwiń

Projekt uchwały Rady Powiatu Gliwickiego w sprawie Programu Współpracy Powiatu Gliwickiego z organizacjami pozarządowymi na 2011 rok

Przejdź

Formularz zgłoszenia opinii

Przejdź

Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Powiatu Gliwickiego w sprawie Statutu Powiatu Gliwickiego

Przejdź

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Powiatu Gliwickiego ws. określenia szczegółów zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty

Czytaj więcej
Zwiń

Konsultacje społeczne projektu zmiany Uchwały Rady Powiatu Gliwickiego nr IV/37/2019 z dnia 31.01.2019 ws. rozkładu godzin pracy aptek w 2019 r.

Czytaj więcej
Zwiń

Wyniki konsultacji projektu zmiany Uchwały Rady Powiatu Gliwickiego nr IV/37/2019 z dnia 31.01.2019 w/s rozkładu godzin pracy aptek w 2019 r.

Przejdź

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych dotyczących szkolnictwa zawodowego

Przejdź

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych dotyczących infrastruktury sportowej

Przejdź

Raport z przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących infrastruktury sportowej

Przejdź

Raport z przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących szkolnictwa zawodowego

Przejdź

Raport z przeprowadzenia konsultacji społecznych - grudzień 2017 r.

Przejdź