Konsultacje społeczne

Uchwała nr 418/2020 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dn. 4 lutego 2020 r. ws. naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zlecenie w 2020 r. realizacji zadań publicznych Powiatu Gliwickiego

Przejdź

Dot. aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy w Polsce

Przejdź

Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Powiatu Gliwickiego w sprawie Statutu Powiatu Gliwickiego

Przejdź

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Powiatu Gliwickiego ws. określenia szczegółów zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty

Czytaj więcej
Zwiń

Konsultacje społeczne projektu zmiany Uchwały Rady Powiatu Gliwickiego nr IV/37/2019 z dnia 31.01.2019 ws. rozkładu godzin pracy aptek w 2019 r.

Czytaj więcej
Zwiń

Wyniki konsultacji projektu zmiany Uchwały Rady Powiatu Gliwickiego nr IV/37/2019 z dnia 31.01.2019 w/s rozkładu godzin pracy aptek w 2019 r.

Przejdź

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych dotyczących szkolnictwa zawodowego

Przejdź

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych dotyczących infrastruktury sportowej

Przejdź

Raport z przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących infrastruktury sportowej

Przejdź

Raport z przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących szkolnictwa zawodowego

Przejdź

Raport z przeprowadzenia konsultacji społecznych - grudzień 2017 r.

Przejdź