Konkursy

"Europejska Nagroda w dziedzinie Zapobiegania Przestępczości”

Europejska Sieć Zapobiegania Przestępczości (EUCPN) organizuje co roku konkurs na Europejską Nagrodę w dziedzinie Zapobiegania Przestępczości (ECPA). W roku bieżącym za przeprowadzenie konkursu na poziomie międzynarodowym odpowiedzialna jest Finlandia, jako kraj sprawujący prezydencję w Radzie Unii Europejskiej.

Tematem konkursu jest ”Ograniczanie i zapobieganie przestępczości narkotykowej oraz niwelowanie szkód spowodowanych nadużywaniem środków psychoaktywnych wśród młodych ludzi”.

Nagrodę główną w konkursie stanowi kwota 10.000 Euro, ponadto Regulamin przyznawania Europejskiej Nagrody w dziedzinie Zapobiegania Przestępczości oraz Prezentowania Projektów przewiduje przyznanie nagród po 5.000 Euro dla dwóch wyróżnionych projektów. Zwycięzca tegorocznej edycji konkursu zostanie ogłoszony podczas konferencji dobrych praktyk EUPCN w Finlandii.

Zgodnie z założeniami każdy kraj może zgłosić jeden projekt do konkursu ECPA.

Polski kandydat do nagrody ECPA zostanie wybrany przez komisję powołaną przez Departament Porządku Publicznego MSWiA.

 Projekty należy przesyłać do Departamentu Porządku Publicznego MSWiA do dnia 30 sierpnia  2019 r. na adres: Wydział Profilaktyki Departamentu Porządu Publicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, 02-591 Warszawa, ul. Stefana Batorego 5 oraz na adresy poczty elektronicznej: izabela.penszynska@mswia.gov.pl.