Podsumowanie Powiatowego Konkursu Plastycznego "Strazak superbohaterem jest"