EKO – Wiadomości Powiatu Gliwickiego

Zielone wakacje

Zielone wakacje

Wielu uczniom z województwa śląskiego – w tym i z powiatu gliwickiego – tegoroczne wakacje przebiegły nie tylko pod znakiem wypoczynku i relaksu, ale mieli też oni możliwość poznać bliżej zielone zakątki naszego kraju oraz przyczynić się do ochrony środowiska naturalnego, uczestnicząc w zajęciach ekologicznych.  

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przyznał dofinansowanie dziesięciu podmiotom w kwocie blisko  970 tys. zł na kolonie letnie organizowane podczas wakacji. Ponad 5 tys. dzieci korzystało z takiej formy wypoczynku połączonego z edukacją ekologiczną. Dofinansowanie takie otrzymał także Hufiec ZHP Ziemi Gliwickiej.

– Nasz hufiec w czasie tych wakacji zorganizował trzy obozy harcerskie i jedną kolonię zuchową – informuje harcmistrz Patryk Rempała, zastępca komendantki Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej. – Dzieci i młodzież z gmin powiatu gliwickiego oraz z Gliwic wypoczywali od 10 do 31 lipca w Podlesicach na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, w dniach od 6 do 20 lipca w Kuźnicy Brzeźnickiej w województwie łódzkim oraz w dniach od 8 do 25 lipca w Ustroniu-Lipowcu. Dodatkowo część harcerzy z 12 Gliwickiej Drużyny Harcerskiej „Mistral” wzięła udział w obozie półwędrownym, kajakowym po rzece Pilica.

W tym roku dofinansowanie otrzymane przez gliwickich harcerzy z WFOŚiGW w Katowicach wyniosło 30 tys. zł i zostało przeznaczone na dopłatę do wzbogaconego żywienia dzieci i młodzieży podczas obozów i kolonii oraz na zajęcia o tematyce ekologiczno-przyrodniczej. Obozy harcerskie w naturalny sposób prowadzone są z poszanowaniem zasad ekologicznego obozowania i współgrania z naturą. Harcerze od wielu lat dbają, by środowisko, w którym obozują przez trzy tygodnie, nie ulegało degradacji. Podczas obozów dzieci i młodzież poznają przyrodę – otaczającą ich roślinność i zwierzęta.  Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że większość zajęć odbywa się na świeżym powietrzu. Na każdym obozie ważnym elementem jest również dbanie o kondycję fizyczną uczestników, którzy mogą sprawdzić się podczas wędrówek, wycieczek, codziennych rozgrzewek oraz zajęć sportowych.

Zuchy i harcerze z Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej po raz kolejny udowodnili podczas tych wakacji, że są za pan brat z ekologią, dbają o środowisko naturalne, uczestniczą w licznych wycieczkach i prowadzą zdrowy tryb życia.
(RG)

Na zdjęciu: Jeden z obozów Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej odbywał się w Podlesicach, gdzie harcerze mieli okazję poznać uroki Jury Krakowsko-Częstochowskiej.
Foto(2): ARC Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej