EKO – Wiadomości Powiatu Gliwickiego

Zielone płuca Pyskowic

Zielone płuca Pyskowic

19 października uroczyście otwarty został zrewaloryzowany Park Miejski w Pyskowicach. Miejsce to otrzymało zupełnie nowe oblicze i z pewnością będzie dobrze służyć pyskowiczanom.

Projekt został zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet: II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Działanie: 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego. W tym celu podpisano umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Gmina Pyskowice na realizację tego zadania otrzymała dofinansowanie wynoszące ponad 3,2 mln zł.

Cel bezpośredni projektu stanowiła rewaloryzacja terenów zielonych w Pyskowicach. Dzięki temu nastąpiła poprawa stanu jakości środowiska i zwiększenie powierzchni terenów zieleni w mieście. Park stanowi teraz miejsce spotkań mieszkańców, ich integracji, wypoczynku, różnych form rekreacji. Projekt przyczynił się również do poprawy stanu jakości powietrza atmosferycznego w Pyskowicach.

Wykonawcą inwestycji była firma Calla s. c. Jolanta Gryczyńska, Robert Gryczyński z Katowic, z którą podpisano umowę na kwotę ponad 4,2 mln zł. W ramach robót wykonano prace pielęgnacyjne zieleni i drzewostanu, wymieniono grunt pod pomostem, nasadzono drzewa i krzewy, zamontowano budki lęgowe oraz uporządkowano koryto cieku wodnego. Powstała również bogata infrastruktura, m.in. trasa nordic walking i trasa dla rolkarzy z nawierzchnią z kostki brukowej, siłownia zewnętrzna, liczne elementy małej architektury (tj. ławki, betonowe kosze na śmieci, tablice informacyjne, leżaki drewniano-stalowe, budki dla ptaków, stojaki na rowery, grille, toaleta), oświetlenie LED i solarne LED, drewniany pomost z balustradą, schody i wybieg dla psów.

Otwarcie zrewaloryzowanego parku również odbyło się w duchu ekologii. Atrakcji było co niemiara, a wiele z nich przygotowano z myślą o ochronie środowiska. Na skwerze posadzono Jubileuszowe Dęby Niepodległości, pobłogosławione przez papieża Franciszka, zaś miłośnicy natury zostali wtajemniczeni w walory przyrodnicze parku, przechadzając się  ścieżką botaniczną.
(RG)

Na zdjęciu: Fragment parku widziany z lotu ptaka.
Foto: UM Pyskowice