EKO – Wiadomości Powiatu Gliwickiego

Zasłużyli na Zielone Czeki

Zasłużyli na Zielone Czeki

Corocznie z okazji Dnia Ziemi, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przyznaje „Zielone Czeki” – specjalną nagrodę, którą honorowane są osoby wyróżniające się w działalności proekologicznej w naszym województwie. Tegoroczne „Zielone Czeki” wręczone zostały 26 kwietnia.

Była to już 26. edycja „Zielonych Czeków”. Uroczystość zgromadziła w katowickim Kinoteatrze „Rialto” wielu gości, wśród których byli m.in. Jadwiga Wiśniewska – poseł do Parlamentu Europejskiego,  Waldemar Andzel – poseł na Sejm RP, Jakub Chełstowski – marszałek Województwa Śląskiego, Robert Magdziarz – wicewojewoda śląski oraz Izabela Domogała – członek Zarządu Województwa Śląskiego i przewodnicząca Kapituły Zielonych Czeków '2019.

Nagrodą do tej pory wyróżnionych zostało wiele osób, które w nowatorski sposób, z wielkim zaangażowaniem przyczyniają się do ochrony środowiska. Warto przypomnieć, że wśród laureatów „Zielonych Czeków” w poprzednich latach były osoby związane z powiatem gliwickim, m.in. dr Maciej Kostecki z Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu, który skonstruował system rur napowietrzających dno Jeziora Pławniowickiego, dzięki czemu wody tego akwenu ulegają stałemu oczyszczaniu.

Wartość nagród przyznanych do tej pory przez WFOŚiGW w Katowicach wynosi już ponad 2,5 mln zł. Corocznie uroczystość wręczenia „Zielonych Czeków” jest doskonałą okazją, by zaprezentować osiągnięcia laureatów i promować ich proekologiczne działania. Są wśród nich przedstawiciele różnych środowisk, takich jak naukowcy, nauczyciele, dziennikarze, przedsiębiorcy oraz inni pasjonaci ochrony środowiska.

W tym roku „Zielone Czeki” otrzymali:
•    w kategorii Programy i akcje dotyczące ochrony przyrody: Justyna Grzeszczyk – za realizację licznych programów i wydarzeń ekologicznych, w tym Pikniku Leśnego „Cietrzewisko” w Koszęcinie, Świerklanieckiego „Hubertusa”, akcji „1000 drzew na minutę” czy inicjatywy „Młodzi Obserwatorzy Przyrody”;
•    w kategorii Edukacja ekologiczna: Józef Rzepka – za całokształt działań edukacyjnych i proekologicznych na terenie Miasta Kalety, m.in. utworzenie Zielonej ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej pn. „Do Bobrów” i pracę w ramach Stowarzyszenia Rekreacyjno-Ekologicznego Użytkowników Ośrodka Wypoczynkowego w Kaletach-Zielonej „EKO-Zielona”; Katarzyna Majzel-Pośpiech – za przygotowanie i realizację wielu autorskich działań edukacyjnych: animacji, filmów i warsztatów dotyczących m.in. tematyki upcyklingu, oszczędzania wody, energii i zagrożeń klimatycznych;
•    w kategorii Szkolna edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży: Małgorzata Dyl – za podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska i klimatu, polegających przede wszystkim na edukacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną;
•    w kategorii Publicystyka ekologiczna: Krzysztof Belik – za całokształt osiągnięć z zakresu publicystyki przyrodniczej dotyczącej awifauny Śląska, głównie ptaków w lasach lublinieckich;
•    w kategorii Działania popularyzatorskie i promocja postaw proekologicznych: Henryk Jan Dominiak – za upowszechnianie i promowanie działań oraz postaw ekologicznych, szczególnie za stworzenie „Zielonej mapy Tychów”.
Laureatami nagrody specjalnej zostali Agnieszka Łyczko i Sławomir Łyczko prowadzący Fundację Mysikrólik – ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt, pomagający wrócić do natury poszkodowanym, rannym i chorym zwierzętom, które bez tego wsparcia nie miałaby szans na przeżycie.
Dyplomy uznania Funduszu odebrali: Monika Pasterak z Nadleśnictwa Świerklaniec, Beata Urych z Głównego Instytutu Górnictwa, Joanna May, Joanna Cieplińska-Lis i Milena Iżykowska z Zespołu Szkół nr 3 w Zabrzu, Ewelina Sygulska z czasopisma „Ekologia”, Piotr Kocot – miłośnik terenów leśnych oraz Małgorzata Dawid-Chrzęstek, Maria Siąkała, Maurycy Hankiewicz ze Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie.

– Składam wszystkim nominowanym i nagrodzonym ogromne podziękowania za wielki wkład w politykę środowiskową, za wszelkie inicjatywy proekologiczne i entuzjazm do działania. Gratuluję! – mówił podczas gali Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach.
(RG)
Na zdjęciu laureaci "Zielonych Czeków"  tuż po wręczeniu nagród.
Foto: WFOŚiGW Katowice