EKO – Wiadomości Powiatu Gliwickiego

Więcej możliwości walki ze smogiem

Poszerzony został katalog podmiotów, które mogą ubiegać się o unijne środki na działania związane z walką z zanieczyszczeniem powietrza. Do beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – poza wspólnotami i spółdzielniami mieszkaniowymi – zaliczone zostały także gminy woj. śląskiego.

Stało się to możliwe dzięki działaniom Komitetu Sterującego „Program dla Śląska” przy Wojewodzie Śląskim Jarosławie Wieczorku. W lipcu ub. r. przyjął on uchwałę w sprawie podjęcia działań na rzecz zwiększenia efektywności wydatkowania środków w ramach poddziałania 1.7.1. „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim”. Uchwała trafiła do Podkomitetu Sterującego Programu dla Śląska, a stamtąd do Komisji Europejskiej. Po kilku miesiącach starania te zakończyły się sukcesem.

– To nam daje możliwość na znacznie sprawniejsze wykorzystanie środków, a przede wszystkim na wymianę źródeł ciepła i termomodernizację komunalnych budynków wielorodzinnych – podkreśla wojewoda śląski Jarosław Wieczorek. – Takich budowli zaś są przecież tysiące, niestety często bardzo zaniedbanych. Samorządy nie są zwykle w stanie samodzielnie ich wyremontować. Teraz jest na to szansa i bardzo cieszę się z tego, iż stało się tak dzięki pracom nad „Programem dla Śląska”. To kolejny przykład realnych efektów naszych działań oraz dobrej i sprawnej współpracy z ministerstwami.

Dzięki temu gminy będą mogły otrzymać środki na tzw. głęboką termomodernizację kamienic czy bloków do nich należących: ocieplenie budynku, wymianę okien, drzwi zewnętrznych, wymianę źródeł ciepła, modernizację instalacji ogrzewania. Będzie to jeden z kolejnych sposobów na walkę z niską emisją.
Szczegóły dotyczące samego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 znajdują się na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, który wdraża jego poddziałania.

Nabór projektów związanych z likwidacją niskiej emisji ogłoszony zostanie w marcu br., po ustaleniu kryteriów, na mocy których jednostki samorządu terytorialnego będą mogły starać się o wsparcie finansowe.
(RG)