EKO – Wiadomości Powiatu Gliwickiego

Wapnowanie już w całej Polsce

Wapnowanie już w całej Polsce

Program wapnowania, prowadzony do ub. roku przez Śląską Izbę Rolniczą przy wykorzystaniu środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, a skierowany do rolników z terenu naszego województwa, w tym roku ma już charakter ogólnopolski.

Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyjął Program priorytetowy pt.: „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”.

Program realizowany będzie w latach 2019–2023. Planuje się regenerację gleb na powierzchni co najmniej 250 tys. ha. Dotacje udzielane będą przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej z wykorzystaniem środków udostępnionych przez NFOŚiGW, w ramach pomocy de minimis, na realizację przedsięwzięć skutkujących poprawą jakości środowiska, co zostanie potwierdzone opinią Okręgowej Stacji Chemiczno–Rolniczej.

O dotacje ubiegać się mogą posiadacze użytków rolnych o powierzchni nieprzekraczającej 75 ha. Dofinansowaniu podlegać będzie regeneracja gleb o odczynie pH mniejszym lub równym 5,5.
Wnioski od rolników są już przyjmowane. Bliższe informacje znajdują się na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
(RG)

Foto: WFOŚiGW Katowice