EKO – Wiadomości Powiatu Gliwickiego

W trosce o lasy

W trosce o lasy

Na terenach leśnych w województwach śląskim i opolskim do końca września tego roku realizowane będą loty patrolowe i gaśnicze, które dofinansowane zostały przez dwa Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach i w Opolu.
– Od kilku lat obserwujemy w naszym kraju narastający problem zagrożenia suszą. Zimy są coraz cieplejsze, a lata bardziej upalne; zaczyna ubywać wody w rzekach i w glebie. Stąd m.in. takie programy jak Moja Woda, które mają spowodować zatrzymanie i wykorzystywanie deszczówki i wód roztopowych. Susza to też olbrzymie zagrożenie pożarowe dla lasów, które jak mówi porzekadło „rosną długo, a płoną szybko”. Dlatego tak ważna jest ciągła obserwacja lasów, ich nadzór, a w razie konieczności szybka reakcja – mówi Tomasz Bednarek, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Loty patrolowo-gaśnicze na terenach leśnych zostaną wsparte przez oba WFOŚiGW kwotą w wysokości ponad 350 tys. zł.
Będą one wykonywane z użyciem śmigłowca wyposażonego w urządzenie gaśnicze, a także trzech samolotów gaśniczych jednopłatowych Dromader. Ich zadaniem będzie zlokalizowanie pożaru i szybkie rozpoczęcie akcji gaśniczej, powstrzymanie pożaru do momentu aż na miejsce dotrą siły naziemne.
– Chodzi o to, żeby jak najszybciej zlokalizować miejsce ewentualnego pożaru, rozpocząć gaszenie i zminimalizować straty. Środki pozwolą też na sprawniejszą koordynację akcji gaśniczej i dostarczenie nieocenionych informacji dostępnych przy obserwacji z powietrza – wyjaśnia prezes Tomasz Bednarek.
Umowa podpisania została na lądowisku śmigłowcowym w Brynku. W spotkaniu tym uczestniczył także minister środowiska, Michał Woś.