EKO – Wiadomości Powiatu Gliwickiego

Uwaga na „sprzedawców” fotowoltaiki

Uwaga na „sprzedawców” fotowoltaiki

Nadejście jesieni i początek sezonu grzewczego sprzyjają prowadzeniu akcji marketingowych reklamujących usługi montażu oraz sprzedaż przyjaznych środowisku, źródeł ciepła i energii elektrycznej w tym fotowoltaiki.

Działania te, ze względu na ich proekologiczny charakter, zasługują na wsparcie, należy jednak zwrócić uwagę, że oferenci takich usług i produktów powinni przestrzegać praw konsumenta w tym przekazywania mu rzetelnych i pełnych informacji.

Szczególny niepokój wzbudziły w nas tym samym, docierające do nas informacje o oferowaniu wymienionych wyżej usług i produktów w ramach rzekomego „programu powiatowego”.

Dlatego informujemy, iż Powiat Gliwicki ani żaden inny podmiot działający w jego imieniu nie realizuje obecnie programu działań zmierzających do wymiany źródeł ciepła, czy zabudowy i sprzedaży urządzeń do wytwarzania energii z alternatywnych źródeł energii (w tym paneli fotowoltaicznych) dla mieszkańców.

Jednocześnie wyjaśniamy, że w chwili obecnej działania zmierzające do ograniczenia niskiej emisji w tym poprzez wymianę źródeł ciepła podejmowane są (lub należy spodziewać się ich podjęcia) przez urzędy gmin powiatu gliwickiego oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Do wymienionych urzędów i instytucji należy zwracać się bezpośrednio w przypadku zapytań i niejasności w przedmiotowej sprawie.

MARIUSZ DYKA

NA ZDJĘCIU: Warto sprawdzać informacje od sprzedawców „fotowoltaiki”.
ZDJĘCIE: CANVA
Facebook