EKO – Wiadomości Powiatu Gliwickiego

Trzy istotne zmiany w „Czystym Powietrzu”

Trzy istotne zmiany w „Czystym Powietrzu”

1 lipca weszła w życie nowa wersja programu „Czyste Powietrze”, w której uwzględniono trzy ważne zmiany.

Pierwsza ze zmian to wycofanie dotacji na kotły węglowe – zacznie ona obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. Druga pociąga za sobą zwiększenie progów dochodowych w części drugiej programu, a tym samym podwyższony poziom dofinansowania. Trzecia związana jest z poszerzeniem listy urządzeń kwalifikujących się do dofinansowania o kotły na pellet o podwyższonym standardzie. Program został też uzupełniony o zapisy dotyczące ścieżki bankowej, której uruchomienie zaplanowano jeszcze w tym miesiącu.

Program „Czyste Powietrze” w zmienionej, obecnie obowiązującej wersji i uwzględniający ścieżkę bankową, dostępny jest na stronie czystepowietrze.gov.pl (zakładka Weź dofinansowanie/Czyste Powietrze) oraz na Portalach Beneficjenta poszczególnych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej – również WFOŚiGW w Katowicach.

Bez kotłów na węgiel

Zakup i montaż kotła na węgiel w ramach programu „Czyste Powietrze” będzie możliwy tylko do końca bieżącego roku. Oznacza to, że koszt będzie kwalifikowany pod warunkiem złożenia wniosku o dofinansowanie obejmującego swoim zakresem zakup i montaż kotła na węgiel do 31 grudnia 2021 r. (konieczne jest wystawienie faktury lub równoważnego dokumentu księgowego z datą do 31 grudnia 2021 r.). Od 1 stycznia 2022 r. nie będzie już można składać wniosków o dotacje na kotły węglowe.

Większe progi dochodowe

Zwiększenie progów dochodowych dotyczy drugiej części programu, czyli podwyższonego poziomu dofinansowania (dotacje do 37 tys. zł). Obecnie, w przypadku gospodarstw wieloosobowych, ten próg wynosi do 1 564 zł przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę, a dla gospodarstw jednoosobowych – do 2 189 zł.

Z kotłami na pellet

Teraz możliwe jest też ubieganie się o większe niż dotychczas wsparcie na zakup i montaż kotła na pellet o podwyższonym standardzie. Dotacja może wynieść do 9 tys. zł (nie więcej niż 45 proc. faktycznie poniesionych kosztów) przy podstawowym poziomie dofinansowania oraz do 12 tys. zł w przypadku podwyższonego poziomu dotacji (nie więcej niż 60 proc. kosztów).

Ścieżka bankowa

Zapowiadana ścieżka bankowa, czyli nabór wniosków o dofinansowanie w bankach na dotacje przeznaczone na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego, ma ruszyć jeszcze w tym miesiącu. Informacje o bankach, które będą udzielały Kredytu Czyste Powietrze i w których będzie można złożyć wniosek o dotację, będą dostępne na stronie czystepowietrze.gov.pl.
Część warunków dofinansowania dla ścieżki bankowej została zmieniona w stosunku do zwykłej ścieżki, realizowanej za pośrednictwem wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Warto się z nimi zapoznać, gdyż są bardzo istotne dla beneficjentów.
(RG) 
Facebook