EKO – Wiadomości Powiatu Gliwickiego

Tak dla czystego powietrza

Tak dla czystego powietrza

Zapraszamy dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych i świetlic środowiskowych do udziału w Konkursie Plastycznym na ekologiczny plakat z zakresu efektów likwidacji niskiej emisji pt. "TAK dla CZYSTEGO POWIETRZA" organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
Konkurs ma zasięg wojewódzki i obejmuje dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych, świetlic środowiskowych z terenu województwa śląskiego:

• Kategoria A – dzieci w wieku przedszkolnym,
• Kategoria B – 6-7 lat,
• Kategoria C – 8-9 lat,
• Kategoria D – 10-11 lat,
• Kategoria E¬ – 12-13 lat,
• Kategoria F – 14- 15 lat,

którzy w czasie trwania Konkursu przystąpią do niego zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Konkursu.

1. Konkurs ogłoszony jest na stronie internetowej Funduszu www.wfosigw.katowice.pl.
2. Prace konkursowe, zgodnie z regulaminem konkursu, należy nadsyłać do 30 listopada 2021 roku do godz. 15.30 (decyduje data wpływu do WFOŚiGW w Katowicach) na adres Organizatora (ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice) z dopiskiem „Konkurs plastyczny”. Prace przesłane po terminie nie będą brać udziału w konkursie.
3. Rozstrzygnięcie konkursu oraz ogłoszenie wyników nastąpi w grudniu 2021 roku.

Osobą do kontaktu w sprawie Konkursu jest Pani Joanna Kosma, tel. 32 6032 305,
e-mail: j.kosma@wfosigw.katowice.pl .

Regulamin i karta zgłoszenia na www.wfosigw.katowice.pl .
(oprac. MFR)
Facebook