EKO – Wiadomości Powiatu Gliwickiego

ŚWIATOWY SZCZYT KLIMATYCZNY

ŚWIATOWY SZCZYT KLIMATYCZNY

Od 2 do 15 grudnia trwała w Katowicach 24. Konferencja Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (COP24). W to ekologiczne wydarzenie o randze światowej aktywnie włączył się Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Przedstawiciele Funduszu uczestniczyli m.in. w Dniu Innowacji w Pawilonie Polskim. Rolę przemysłu w kontekście zmiany klimatu omówiła tam Magdalena Gosk, dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami w Ministerstwie Środowiska oraz przewodnicząca Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Katowicach. Z kolei prezes Zarządu WFOŚiGW Tomasz Bednarek  wystąpił w roli eksperta podczas panelu dyskusyjnego pn. „Air pollution in the cities – global action for local challenges”. Odbył się on dzień po podpisaniu Deklaracji Katowickiej, do której przystąpiło 23 polskich miast, zobowiązując się do podjęcia działań proklimatycznych w sieci NAZCA, działającej przy Sekretariacie ds. Zmian Klimatu ONZ.

Największym osiągnięciem COP24 było przyjęcie „Pakietu Katowickiego", zwanego też Katowicką Księgą Reguł. Konkretyzuje on realizację Porozumienia Paryskiego z 2015 r., w którym państwa zobowiązały się do prowadzenia określonych działań na rzecz klimatu. Dokument stanowi porozumienie wszystkich państw ONZ. Jego celem jest zatrzymanie globalnego ocieplenia na poziomie 2 lub 1,5 stopnia Celsjusza, czyli powyżej średniej temperatur sprzed rewolucji przemysłowej. Podpisany dokument wyznacza również jednolite standardy pomiaru zmian klimatycznych i wprowadza mechanizmy wsparcia biedniejszych krajów, które mają kłopoty z ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych.

Na zakończenie COP24 Zarząd WFOŚiGW – Tomasz Bednarek oraz Adam Lewandowski odebrali z rąk ministra środowiska Henryka Kowalczyka jubileuszowy certyfikat EMAS. To szczególne wyróżnienie przyznawane jest organizacjom najdłużej zarejestrowanym w rejestrze EMAS. WFOŚiGW w Katowicach wdrożył system zarządzania środowiskowego jako jeden z pierwszych podmiotów w Polsce i znajduje się w rejestrze krajowym od stycznia 2007 r.
(RG)
Na zdjęciu: Tuż po odebraniu przez Tomasza Bednarka i Adama Lewandowskiego jubileuszowego certyfikatu EMAS od ministra środowiska.
Foto: ARC WFOŚiGW w Katowicach