EKO – Wiadomości Powiatu Gliwickiego

Są środki na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu

Są środki na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłosił nabór wniosków na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem i unieszkodliwieniem azbestu.

Nabór adresowany jest do jednostek samorządu terytorialnego województwa śląskiego. Dotyczy wniosków na dofinansowanie zadań przy udziale środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” związanych z realizacją gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.

Wnioski mogą być składane do 15 kwietnia br. (wnioski, które wpłyną po tym terminie, nie będą rozpatrywane). Ściśle określono także termin zakończenia realizowanych zadań – jest to 30 września 2020 r.

Wnioski rozpatrywane będą w trybie ciągłym w oparciu o dwa dokumenty – pierwszy to Regulamin dofinansowania zadań przy udziale środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” związanych z realizacją gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest i naboru wniosków, zaś drugi to „Szczególne zasady dofinansowania zadań związanych z usuwaniem i unieszkodliwieniem azbestu realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego”. Wzór wniosku o dofinansowanie pobrać można na stronie www.wfosigw.katowice.pl. Bliższe informacje pod numerami telefonów 32 60 32 241, 32 60 32 283, 32 60 32 341 (Zespół Gospodarki Wodnej i Ochrony Powierzchni Ziemi WFOŚiGW w Katowicach).

Równocześnie przekazujemy ważną informację dla wnioskodawców realizujących zadania związane z termomodernizacją budynków wraz z demontażem azbestu. Od 1 lutego br. wnioski o dofinansowanie, gdzie zakres zadania obejmuje termomodernizację budynków wraz z demontażem azbestu, należy składać do WFOŚiGW w Katowicach oddzielnie. Oznacza to, że ubiegając się o dofinansowanie wnioskodawca powinien złożyć jeden wniosek na zadanie polegające na termomodernizacji budynków, natomiast drugi na zadania polegające na demontażu azbestu z budynków.
(RG)

Na zdjęciu: Najwyższy czas, by zniknęły dachy pokryte eternitem, zawierającym rakotwórczy azbest.