EKO – Wiadomości Powiatu Gliwickiego

Ratujmy wodę!

Do 5 tys. zł dotacji na przydomowe instalacje, zatrzymujące wody opadowe lub roztopowe, będzie można otrzymać z nowego programu priorytetowego „Moja Woda”, ogłoszonego przez Ministerstwo Klimatu oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
 
Łączny budżet przeznaczony na ten cel, czyli łagodzenie skutków suszy w Polsce, to 100 mln zł do wykorzystania w latach 2020-2024. Dzięki temu ma powstać 20 tys. przydomowych instalacji, pozwalających zaoszczędzić 1 mln m3 wody rocznie.
 
Program skierowany jest do właścicieli domów jednorodzinnych, którzy otrzymać mogą do 5 tys. zł dotacji, nie więcej niż 80 proc. kosztów poniesionych po 1 czerwca 2020 r. Środki należy przeznaczyć na zakup, montaż i uruchomienie instalacji, takich jak m.in. zbiornik retencyjny lub podziemny, oczko wodne, instalacje do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody, pozwalające na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie danej nieruchomości.
 
Wnioski przyjmowane będą w WFOŚiGW w Katowicach od lipca 2020 r.
 
Bliższych informacji należy szukać na stronach Ministerstwa Klimatu oraz NFOŚiGW.
(RG)