EKO – Wiadomości Powiatu Gliwickiego

Przyjemne z pożytecznym

Przyjemne z pożytecznym

Już blisko milion złotych przeznaczył w tym roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej dzieci, konkretnie zaś wyjazdów śródrocznych w roku szkolnym 2018/2019.

Wyjazdy te łączą przyjemne z pożytecznym – dzieci podczas nich się uczą, a równocześnie wypoczywają i nabierają zdrowia w miejscowościach czystych ekologicznie. W 98 procentach „zielone szkoły” organizowane są na terenie województw zachodniopomorskiego i pomorskiego, a pozostałą ich część stanowią wyjazdy do wypoczynkowych miejscowości województwa śląskiego.

O dofinansowanie na ten cel ubiegać się mogą podmioty, których celem statutowym jest profilaktyka zdrowotna dzieci, a także podmioty publiczne i niepubliczne będące organami prowadzącymi dla szkół lub placówek wychowawczo-opiekuńczych. Wśród koniecznych dokumentów składanych we wniosku muszą się znaleźć m.in. program profilaktyki zdrowotnej potwierdzony przez placówkę medyczną, program żywieniowy, program edukacji ekologicznej, a w przypadku wyjazdów dzieci na obszar woj. śląskiego – również program regionalnej edukacji przyrodniczej i ekologicznej.

W tym roku na „zieloną szkołę” wyjechały także dzieci z kilku gmin z terenu powiatu gliwickiego. Knurów otrzymał na ten cel dofinansowanie w wysokości ponad 15,9 tys. zł – dla 76 uczniów, którzy korzystają z takiej formy wypoczynku od 27 maja do 17 czerwca. Gmina Pilchowice dostała 2 160 zł dofinansowania do wyjazdu 10 dzieci w okresie od 18 maja do 1 czerwca. Z gminy Toszek skorzysta z tej formy profilaktyki od 23 maja do 5 czerwca 12 uczniów, na co WFOŚiGW w Katowicach przeznaczył 2,5 tys. zł. W gminie Rudziniec dofinansowanie wyniosło 740 zł, co wesprze wyjazd 3 dzieci w okresie 29 maja-11 czerwca.
(RG)  

Najchętniej wybieranym kierunkiem „zielonych szkół” są województwa zachodniopomorskie i pomorskie. Na zdjęciu jedna z miejscowości nad Zatoką Pucką.
Foto: ARC Powiatu Puckiego