EKO – Wiadomości Powiatu Gliwickiego

Przyjaźni środowisku

Przyjaźni środowisku

Szereg ciekawych przedsięwzięć proekologicznych zrealizowanych zostało przez sołectwa na terenie powiatu gliwickiego w ramach konkursu „Powiat Przyjazny Środowisku”.

12 grudnia ub. r. w Starostwie Powiatowym w Gliwicach podsumowana została już piąta edycja tego konkursu. Zgłoszono do niej 22 wnioskI z 8 gmin, w tym 5 z gminy Rudziniec, po 4 z gmin Toszek i Wielowieś, po 2 z gmin Gierałtowice, Pilchowice, Pyskowice i Sośnicowice i jeden z gminy Knurów.
Pierwsze miejsce i 2 750 zł dofinansowania otrzymały Przyszowice i Paniówki w gminie Gierałtowice na realizację Projektu „Bliżej przyrody. Na ratunek pszczołom". Nagrodę przyznano za ujęcie w ramach realizowanego projektu edukacji ekologicznej dzieci, wzbogacenie terenu zielonego o nową roślinność, w tym miododajną. Realizacja zadania przyczyniła się do poprawy warunków rozwoju pszczół i innych owadów  na terenie gminy Gierałtowice.

Drugie miejsce i 2 500 zł dofinansowania przyznane zostało sołectwu Sarnów w gminie Toszek  na przeprowadzenie Projektu „Wymiana oświetlenia w świetlicy wiejskiej w Sarnowie w oparciu o energooszczędne oświetlenie technologii LED”. Komisja konkursowa doceniła w ten sposób oryginalność projektu oraz możliwość wykorzystania go przez inne gminy i sołectwa.  Zmiana oświetlenia na LED przyczyniła się do zmniejszenia ilości pobieranej energii.

Trzecie miejsce i 2 250 zł dofinansowania otrzymał  Bojszów w gminie Rudziniec za Projekt „Ogród dla ludzi i ptaków", który łączy edukację ekologiczną z poprawą estetyki otoczenia szkoły. Czynny udział w jego realizacji i późniejszych pracach związanych z utrzymaniem ogrodu będą mieli uczniowie, co znalazło uznanie komisji konkursowej.

Równorzędne nagrody po 1 220 zł Rada Powiatu Gliwickiego przyznała wszystkim pozostałym wnioskom złożonym na konkurs. Otrzymały je następujące miejscowości: Gierałtowice; Knurów; Pilchowice i Stanica z gminy Pilchowice; Pyskowice – oddzielnie za dwa złożone projekty; Kleszczów, Ligota Łabędzka, Taciszów i Widów w gminie Rudziniec; Bargłówka i Smolnica w gminie Sośnicowice; Ciochowice, Pisarzowice i Osiedla Oracze w gminie Toszek oraz Gajowice, Kieleczka, Wielowieś i Wiśnicze w gminie Wielowieś.

Podczas spotkania w starostwie przewodniczący Rady Powiatu Gliwickiego Andrzej Kurek i starosta gliwicki Waldemar Dombek oraz radni powiatowi z nagrodzonych gmin wręczyli laureatom trzech pierwszych miejsc pamiątkowe dyplomy i statuetki.  

- Dziękuję sołectwom, że tak licznie biorą udział w naszym konkursie – mówił starosta. – Świadczy to o wielkiej dbałości, z jaką myślicie o środowisku naturalnym w waszych miejscowościach. Podziękowania należą się też gminom, które wspierają sołectwa w tych proekologicznych działaniach.

W spotkaniu licznie uczestniczyli przedstawiciele gmin i sołtysi z terenu powiatu. Wszyscy z uwagą wysłuchali m.in. wykładu dr inż. Agaty Maliny z Politechniki Śląskiej na temat niskiej emisji i obejrzeli krótkie filmy edukacyjne dotyczące tego problemu. Artystyczną oprawę spotkania zapewnił zespół B.A.R. z Paniówek.
(RG)
Na zdjęciach:
1.Nagrodę za I miejsce odebrał zastępca wójta Gierałtowic, Roman Włodarz (pierwszy z lewej). Foto: R. Gozdek
2-4.W konkursie nagrodzone zostały m.in. projekty mające na celu ochronę ptaków oraz owadów, a także przyczyniające się do oszczędzania energii elektrycznej przez instalację oświetlenia ledowego.
5.Wiele konkursowych działań ma na celu edukację ekologiczną najmłodszych. Foto(2-5): ARC WOŚ