EKO – Wiadomości Powiatu Gliwickiego

Przeciwko azbestowi

Przeciwko azbestowi

Gminy mogą ubiegać się o dofinansowanie zadań związanych z realizacją programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.

Nabór wniosków na takie dofinansowanie ogłosił Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Zainteresowane gminy mogą składać wnioski do 15 kwietnia br., zaś termin zakończenia zadań zaplanowany został na 30 września br.

O dofinansowanie ubiegać się mogą jednostki samorządu terytorialnego woj. śląskiego, w których przeprowadzona została inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest, planujące zadania związane z ich demontażem, zbieraniem, transportem i unieszkodliwieniem – zgodnie z gminnym programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest. Maksymalne dofinansowanie może wynosić do 100 proc. kosztów kwalifikowanych zadania.

Wnioski rozpatrywane będą w oparciu o dwa dokumenty WFOŚiGW w Katowicach: Regulamin dofinansowania zadań związanych z realizacją gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest i naboru wniosków oraz „Szczególne zasady dofinansowania zadań związanych z usuwaniem i unieszkodliwieniem azbestu realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego”. Komplet dokumentów do pobrania zamieszczony jest na stronie www.wfosigw.katowice.pl.
(RG)

Na zdjęciu widać, że na terenie gmin naszego powiatu wciąż jeszcze jest wiele budynków pokrytych eternitem, zawierającym rakotwórczy azbest.
Foto: ARC WPG