EKO – Wiadomości Powiatu Gliwickiego

Program „Mój Prąd”

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prowadzi  nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Mój Prąd”.

Celem programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Beneficjentami programu są osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji. Dofinansowanie obejmuje przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej od 2 kW do 10 kW, służących na potrzeby istniejących budynków mieszkalnych. Ma formę dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia – nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.
Wnioski przyjmowane są od 30.08.2019 r. do  20.12.2019 r. lub do wyczerpania alokacji środków. Szczegóły na stronie: http://nfosigw.gov.pl/moj-prad/.

Informacji o programie „Mój Prąd” udzielają doradcy z Wydziału Projektu Doradztwa Energetycznego NFOŚiGW: https://doradztwo-energetyczne.gov.pl/. Działa również dedykowana skrzynka e-mail: mojprad@nfosigw.gov.pl.
(SN)