EKO – Wiadomości Powiatu Gliwickiego

Problem: komunalne osady ściekowe

Problem: komunalne osady ściekowe

Osady ściekowe – produkt uboczny oczyszczania ścieków – mogą być wykorzystywane w rolnictwie do użyźniania gleby. Muszą jednak spełniać szereg warunków, trzeba je też wywozić w odpowiedni sposób. Nie zawsze jednak tak jest.  

19 lutego w Starostwie Powiatowym w Gliwicach odbyło się spotkanie w sprawie komunalnych osadów ściekowych.

– Problem ich uciążliwości szczególnie istotny jest wiosną, gdy po rozmrożeniu gruntów rolnych przepisy zezwalają na wywożenie na pola osadów – mówił otwierając spotkanie starosta gliwicki Waldemar Dombek. – Zorganizowaliśmy to spotkanie na prośbę mieszkańców powiatu, by przypomnieć przepisy dotyczące wywożenia na pola komunalnych osadów ściekowych oraz skoordynować działania mające na celu przeciwdziałanie nieprawidłowościom w tym zakresie.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele starostwa, Rady Powiatu Gliwickiego, Śląskiej Izby Rolniczej, Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Gliwicach, Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach oraz gmin naszego powiatu.
Na wstępie Mariusz Dyka, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Gliwicach przedstawił prawne ramy zagadnienia. Maria Szczerkowska-Psiuk, główny specjalista WIOŚ Katowice przybliżyła główne problemy związane z tym tematem. Agata Szczęśniak z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gliwicach przedstawiła konsekwencje nieprawidłowego stosowania komunalnych osadów ściekowych. Ma to wpływ m.in. na jakość wody surowej, bowiem największy wzrost zawartości w niej  azotanów, a także bakterii stwierdzany jest w okresie wiosennym. Najbardziej problem ten jest odczuwalny w gminach Wielowieś i Toszek. Krzysztof Rąbek z PSS-E Gliwice zaznaczył, że mieszkańcy skarżą się głównie na uciążliwości zapachowe, ale nie mają wiedzy, jakie inne konsekwencje dla środowiska naturalnego ma stosowanie komunalnych osadów ściekowych w sposób nielegalny. Potwierdził to zastępca wójta Gminy Wielowieś, Zygmunt Stróżyk. Obecnie gmina przygotowuje uchwałę z apelem o wprowadzenie zmian w przepisach dotyczących gospodarki odpadami.

Roman Włodarz, prezes Zarządu Śląskiej Izby Rolniczej stwierdził, że głównym problemem jest przekazywanie przez oczyszczalnie ścieków nieustabilizowanych osadów, co powoduje, że osad jest śmierdzący. Radny powiatowy Józef Kruczek, przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Energii zauważył, że mieszkańcy powinni być lepiej edukowani w tym temacie. Bartosz Straszak, zastępca burmistrza Pyskowic zaznaczył, że największym problemem osadów są zawarte w nich metale ciężkie. Andrzej Frejno, kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Pyskowicach omówił narzędzia, jakie ma ta instytucja ma w zakresie kontroli rolników.

Mariusz Dyka, podsumowując spotkanie, zwrócił się do WIOŚ w Katowicach o zwiększenie intensywności kontroli w gminie Wielowieś. Prosił także o podtrzymanie dalszej współpracy w zakresie przekazywania informacji z bazy danych WIOŚ do powiatu celem dostarczania ich do gmin i ARiMR.
(RG)

Na zdjęciu spotkanie w Starostwie Powiatowym w Gliwicach.
Foto: R. Gozdek