EKO – Wiadomości Powiatu Gliwickiego

Polska bez smogu

Polska bez smogu

Od 17 do 19 października w Katowicach trwał 8. Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Nie zabrakło na nim mocnego ekologicznego akcentu, o co zadbał Wojewódzki Fundusz Ochrony i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Kongres to najważniejsze w Europie spotkanie sektora małych i średnich firm. Organizuje go Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach przy pomocy licznych współorganizatorów, a WFOŚiGW w Katowicach jest jednym z dwóch głównych partnerów instytucjonalnych tego ogromnego przedsięwzięcia.  

18 października WFOŚiGW w Katowicach prowadził podczas Kongresu sesję pt. „Polska bez smogu”. Uczestniczyło w niej wielu ekspertów: minister środowiska Henryk Kowalczyk, sekretarz stanu w Ministerstwie Energii Grzegorz Tobiszowski, Anna Król – zastępca prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Tomasz Bednarek – prezes WFOŚiGW w Katowicach, Mariusz Skiba – wiceprezydent Katowic, Henryk Mucha – prezes Zarządu PGNiG Obrót Detaliczny oraz prof. dr hab. Piotr Skubała.

Podczas sesji poruszano szereg istotnych zagadnień, związanych głównie z likwidacją niskiej emisji. Mówiono m.in. o Porozumieniu na rzecz poprawy jakości powietrza – Programie „Czyste Powietrze”, wskazując na korzyści, jakie mogą wynikać z niego dla przedsiębiorców. Zastanawiano się, jakie możliwości walki ze smogiem mają małe i średnie przedsiębiorstwa. Rozważano zagadnienie: przedsiębiorca jako partner w Programie „Czyste Powietrze”. Przedstawiona została oferta NFOŚiGW dla firm podnoszących efektywność energetyczną. Rozważano, czy przedsiębiorcy – w tym śląscy – aktywnie korzystają z funduszy unijnych dedykowanych zwiększaniu efektywności energetycznej. Podkreślono, że budynki komunalne stanowią poważne źródło niskiej emisji w aglomeracji śląsko-dąbrowskiej oraz analizowano, w jaki sposób  miasta próbują rozwiązać ten problem i  czy pozyskują środki unijne na wsparcie tych działań.
(RG)

Na zdjęciu obrady sesji ekologicznej zorganizowanej w ramach Kongresu.
Foto: WFOŚiGW w Katowicach