EKO – Wiadomości Powiatu Gliwickiego

Pogromca spalin

Pogromca spalin

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach został wyposażony w najnowocześniejszą w kraju Mobilną Stację Diagnostyczną służącą do kontroli stanu technicznego pojazdów, w tym badania emisji spalin. Krąży ona po drogach całego województwa śląskiego, gdzie przeprowadza kontrole – również na terenie powiatu gliwickiego.

Pokaz pracy tej stacji, połączony z briefingiem prasowym, przeprowadzony został 25 stycznia na jednym z MOP-ów przy autostradzie A4. Wzięli w nim udział wojewoda śląski Jarosław Wieczorek, główny inspektor transportu drogowego Alvina Gajadhur, prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Tomasz Bednarek oraz śląski wojewódzki inspektor transportu drogowego Anna Sokołowska-Olesik.

Zakup specjalistycznego urządzenia został sfinansowany przez Wojewodę Śląskiego oraz WFOŚiGW w Katowicach. Jego koszt to 1 168 500 zł, z czego dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Katowicach wyniosło 584 250 zł.

Dotychczas Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego wykorzystywał do kontroli wyeksploatowane urządzenia. Pomiary obarczone były dużym błędem, czynności pomiarowe trwały bardzo długo, przez co skuteczność realizowanych kontroli była ograniczona. Dodatkowo urządzenia będące w posiadaniu Inspektoratu nie dawały możliwości dokonywania pomiarów w warunkach zimowych, kiedy niska emisja osiąga wartości maksymalne. Nowa stacja wyposażona jest m.in. w analizatory spalin, sondy pomiarowe, dymomierz, wagę i miernik poziomu dźwięku.

Urządzenie przyczyni się do podniesienia jakości kontroli stanu technicznego pojazdów na terenie województwa. Doprowadzi to do zwiększenia wykrywalności naruszeń w zakresie używania pojazdów emitujących do atmosfery spaliny, w których przekroczone są dopuszczalne normy substancji szkodliwych; nieszczelności w układach pojazdów, powodujące wycieki płynów eksploatacyjnych do gleby oraz pojazdów przewożących towary niebezpieczne, w tym odpady niebezpieczne. Zwiększy się poziom nadzoru nad pojazdami przeładowanymi, które powodują degradację dróg oraz wysoką emisję hałasu. Stacja przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego – poprzez wyeliminowanie pojazdów zagrażających środowisku i bezpieczeństwu drogowemu.
(RG)

Na zdjęciach widać, że urządzenie w łatwy sposób umożliwia wykonanie m.in. pomiaru zadymienia spalin badanych samochodów.
Mobilna Stacja Diagnostyczna to z pozoru zwykły  samochód ciężarowy - zdejmuje się z niego niezbyt wielki kontener, który – niczym transformers – szybko zamienia i rozrasta się do ogromnych rozmiarów stanowiska pomiarowego, mogącego przebadać nawet największe wozy.
Foto: R. Gozdek