EKO – Wiadomości Powiatu Gliwickiego

OSP z dofinansowaniem

OSP z dofinansowaniem

Promesy na zadanie „Zakup specjalistycznego sprzętu i wyposażenia przeznaczonego do likwidacji zagrożeń środowiska naturalnego” otrzymało 30 jednostek OSP z terenu województwa śląskiego, w tym również z powiatu gliwickiego.

Promesy sfinansowane zostały ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Dotacja dla 30 jednostek OSP wyniosła 115 034 zł. Promesy wręczono 10 października na Zamku w Toszku, podczas spotkania z przedstawicielami jednostek OSP z terenu powiatu gliwickiego, miasta Gliwice oraz powiatu tarnogórskiego.

Podczas spotkania strażacy otrzymali także promesy w ramach dofinansowania 5000+ dla jednostek OSP. Środki te pochodzą z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Promesy wręczono 71 jednostkom OSP, łącznie na kwotę 380 tys. zł.

W powiecie gliwickim dotację 5000+ otrzymało 35 jednostek OSP: Bargłówka, Sośnicowice, Sierakowice, Rachowice, Tworóg Mały, Smolnica, Przyszowice, Paniówki, Żernica, Trachy, Bojszów, Kozłów, Łącza, Rudziniec, Pławniowice, Chechło, Bycina, Łany Małe, Pniów, Słupsko, Niewiesze, Kotulin, Wilkowiczki, Toszek, Wielowieś, Świbie, Widów, Szczygłowice, Leboszowice, Gierałtowice, Stanica, Chudów, Knurów, Pilchowice, Wilcza.

W uroczystości wzięli udział m.in. posłowie, samorządowcy, przedstawiciele WFOŚiGW w Katowicach, PSP i OSP.
(SN)

Na zdjęciu: Przedstawicielom jednostek OSP gratulacje składa komendant miejski PSP w Gliwicach, st. bryg. Roman Klecha.
Foto: KM PSP w Gliwicach