EKO – Wiadomości Powiatu Gliwickiego

Nowa oczyszczalnia ścieków już pracuje

Nowa oczyszczalnia ścieków już pracuje

18 czerwca miało miejsce uroczyste otwarcie i uruchomienie Oczyszczalni Ścieków Piaski w gminie Pilchowice.

Ze względu na istniejącą sieć kanalizacyjną oraz możliwe podłączenia do odbiornika ścieków oczyszczonych, nowa oczyszczalnia jest zlokalizowana na terenie istniejącej oczyszczalni przy ul. Barbórki. Uroczystości związane z otwarciem odbyły się w „Młynówce” w Leboszowicach, gdzie za pomocą wielkiego czerwonego guzika oraz zaawansowanego systemu informatycznego oczyszczalni, uroczyście i zdalnie uruchomiono obiekt.

Wcześniej istniejące w gminie oczyszczalnie ścieków nie wypełniają potrzeb i nie spełniają wymagań dotyczących wskaźników ochrony środowiska. W związku z ciągłą rozbudową sieci kanalizacyjnej, konieczne było podjęcie decyzji o budowie nowej oczyszczalni, docelowo obsługującej całą aglomerację Pilchowice. Obecna wielkość aglomeracji wynosi 3418 RLM (równoważna liczba mieszkańców). Poprzednie trzy stare oczyszczalnie ścieków o przepustowości 558, 142 i 350 RLM są oparte o przestarzałą i niewydajną technologię.

Nowa oczyszczalnia w pierwszym etapie będzie miała zdolność oczyszczania ścieków na poziomie 2500 RLM z możliwością rozbudowy do 6000 RLM. Budowana sieć kanalizacji sanitarnej ma dostarczać ścieki z likwidowanych oczyszczalni do nowego obiektu. Na etapie prac projektowych przeprowadzono analizy związane z wyborem technologii oczyszczania ścieków i wybrano rozwiązania charakteryzujące się najniższym kosztem inwestycyjnym, eksploatacyjnym i najwyższą trwałością przyjętych rozwiązań.

Budowa nowej oczyszczalni ścieków została dofinansowana ze  środków unijnych, pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, działanie 5.1. Gospodarka wodno-ściekowa Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wartość inwestycji wyniosła blisko 7,3 mln zł, w tym wkład Funduszy Europejskich stanowił ponad 3,6 mln zł. Nowy obiekt przyczyni się do ochrony środowiska naturalnego w gminie Pilchowice i jej sąsiedztwie.

Otwarcie oczyszczalni było również okazją do uczczenia 10-lecia Pilchowickiego Przedsiębiorstwa Komunalnego i podsumowania jego działalności od początku działania spółki. W uroczystości wzięli udział m.in. starosta gliwicki Waldemar Dombek, wójt Gminy Pilchowice Maciej Gogulla, Adam Ciekański – prezes Zarządu Pilchowickiego Przedsiębiorstwa Komunalnego oraz radni Gminy Pilchowice i sołtysi okolicznych wsi.
(PSz)

Na zdjęciach:
1.    Widok nowej oczyszczalni z lotu ptaka.
2.    Uroczyste naciśnięcie guzika uruchamiającego obiekt, które odbyło się zdalnie.
Foto: K. Krzemiński


 
Facebook