EKO – Wiadomości Powiatu Gliwickiego

Można już składać wnioski o dofinansowanie

Można już składać wnioski o dofinansowanie

Ruszył nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu priorytetowego Czyste Powietrze. To największy do tej pory w kraju program mający na celu likwidację niskiej emisji.

W całym kraju na realizację Programu przeznaczone zostanie 103 mld zł. Doliczając do tego wkład własny beneficjentów, łączne inwestycje w likwidację niskiej emisji wyniosą rekordową kwotę 132,8 mld zł. Na naszym terenie nabór ogłosił Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Rozpoczął się on 19 września br. i potrwa do 30 czerwca 2027 r.

Celem Programu jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów oraz innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzącej z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

O dofinansowanie mogą starać się osoby fizyczne posiadające prawo własności jednorodzinnego budynku mieszkalnego lub będące jego współwłaścicielami. W przypadku, gdy jednorodzinny budynek mieszkalny jest we współwłasności kilku osób, dofinansowanie przysługuje współwłaścicielowi, pod warunkiem wyrażenia zgody przez pozostałych współwłaścicieli. Dofinansowanie przyznawane będzie także osobom, które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego i budynek nie został jeszcze przekazany lub zgłoszony do użytkowania.

Dofinansowanie można otrzymać w formie: dotacji, pożyczki lub zarazem dotacji oraz pożyczki. Jego wysokość uzależniona jest od średniego miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy. W ten sposób zasilone finansowo zostaną inwestycje mające na celu ograniczenie lub uniknięcie niskiej emisji związane z podnoszeniem efektywności energetycznej oraz wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w budynkach jednorodzinnych. Są to w szczególności: demontaż i wymiana źródeł ciepła na paliwo stałe starej generacji, instalacja urządzeń i instalacji spełniających wymagania techniczne określone w załączniku nr 1 do Programu priorytetowego (są to kotły na paliwa stałe, węzły cieplne, systemy ogrzewania elektrycznego, kotły olejowe, kotły gazowe kondensacyjne, pompy ciepła powietrze, pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wody, wraz z przyłączami), zastosowanie odnawialnych źródeł energii (tj. kolektory słoneczne, mikroinstalacje fotowoltaiczne), wykonanie termomodernizacji budynków jednorodzinnych.

Wszystkie bliższe informacje – w tym również o spotkaniach na naszym terenie, organizowanych dla zainteresowanych osób – dostępne są na stronie WFOŚiGW w Katowicach: https://www.wfosigw.katowice.pl.
(RG)

Foto: R. Gozdek