EKO – Wiadomości Powiatu Gliwickiego

Moja Woda – trwa nabór

Przyjmowane są już wnioski o dofinansowanie na zakup, montaż, budowę i uruchomienie instalacji, które pozwalają na zagospodarowanie deszczówki i wód roztopowych na terenie nieruchomości w ramach Programu Moja Woda.
 
Program „Moja Woda” przygotowany został przez Ministerstwo Klimatu i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Będzie on realizowany w latach 2020-2024, podpisywanie umów o dotacje zaplanowano do czerwca 2024 r., zaś wydatkowanie środków – do końca 2024 r. Na przydomową instalację można otrzymać do 5 tys. zł dotacji. Łączny budżet programu wynosi 100 mln zł. 
 
– Musimy zrobić wszystko, żeby w jak największym stopniu chronić nas przed skutkami zmian klimatycznych. To jest oferta dla właścicieli domów jednorodzinnych, którzy chcą stworzyć na swojej posesji przydomowe instalacje, pozwalające na wyłapywanie i wykorzystywanie deszczówki, którą później będzie można wykorzystać np. do podlewania ogródka. Chodzi o to żeby nie trafiała ona do kanalizacji czy do rowów odwadniających – mówi Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach.
 
Dofinansowanie można uzyskać na zakup, montaż, budowę i uruchomienie instalacji, m.in. na przewody odprowadzające wody opadowe zebrane z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego i podziemnego, otwartego lub zamkniętego, szczelnego lub infiltracyjnego. 
 
– Dofinansowanie sięgać będzie do 5 tys. zł, ale nie więcej niż 80 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji – dodaje Tomasz Bednarek.
 
Szczegółowe informacje o naborze znaleźć można na stronie internetowej:
https://www.wfosigw.katowice.pl/ogloszenie-o-naborze-01-07-2020.html
(Opr. SN)