EKO – Wiadomości Powiatu Gliwickiego

Likwidacja niskiej emisji

Zakończony został czwarty konkurs projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 poddziałanie 1.7.1. tj. Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zawarł łącznie 70 umów z gminami, spółdzielniami i wspólnotami mieszkaniowymi, zaś kwota udzielonych dotacji wyniosła ponad 169 mln zł.

– Poprawa jakości powietrza w województwie śląskim to nasz priorytet. Dlatego tym bardziej cieszy nas możliwość ubiegania się o dotacje przez samorządy. Dzięki temu wiele gmin będzie mogło sfinansować kompleksową termomodernizację starych, zaniedbanych budynków wielorodzinnych. Wiem, że bez takiego dofinansowania nie byliby w stanie tego zrobić – mówi Tomasz Bednarek, prezes zarządu WFOŚiGW w Katowicach.
Dotychczas wnioski o dofinansowanie mogły składać spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe.
W ramach czterech konkursów udzielono już dotacji w wysokości ponad 245 mln zł.
– Ogłosiliśmy już piątą edycję konkursu. Zaplanowana pula środków to 50 mln zł, ale jeśli zainteresowanie będzie tak duże jak do tej pory, to nie wykluczamy podwyższenia tej puli środków – wyjaśnia Tomasz Bednarek.
Rozstrzygnięcie konkursu zaplanowano na luty 2021 r. Początkowo przyjmowanie wniosków zakończyć miało się w lipcu, jednak zostało przedłużone do 28 sierpnia br. Aktualne informacje śledzić można na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach: https://www.wfosigw.katowice.pl/zobacz-ogloszenia-o-naborach-wnioskow/ogloszenia-o-konkursach-2020/konkurs-nr-pois-1-7-1-5-2020.html.
Środki na dotacje pochodzą z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko działanie 1.7 „Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego”, poddziałanie 1.7.1. „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim”. To krajowy program, którego celem jest wspieranie m.in. niskoemisyjnej gospodarki, przeciwdziałanie zmianom klimatycznych i adaptacja do zmian klimatycznych, ochrona środowiska, transport i bezpieczeństwo energetyczne. Za wdrażanie programu odpowiedzialny jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Więcej o Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 można przeczytać na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach:
https://www.wfosigw.katowice.pl/fundusze-europejskie/program-operacyjny-infrastruktura-i-srodowisko-2014-2020.html
Z kolei celem Poddziałania „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim” jest wspieranie głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej budynków mieszkaniowych wielorodzinnych, tak by zwiększyć ich efektywność energetyczną. Modernizacja ta obejmuje m.in. wymianę okien lub drzwi, przedsięwzięcia polegające na ocieplaniu przegród budynku, wymianie, a także modernizacji źródeł ciepła, instalacji (np. ogrzewania, wentylacji, ciepłej wody użytkowej).