EKO – Wiadomości Powiatu Gliwickiego

Kto dostanie czeki?

Kto dostanie czeki?

Jak już informowaliśmy, ogłoszony został konkurs „Zielone Czeki 2020”. Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju, obecnie wydłużono termin składania wniosków do 31 sierpnia br.  

WFOŚiGW w Katowicach corocznie przyznaje te nagrody z okazji Dnia Ziemi. Są one docenieniem działalności na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej. W tegorocznej edycji konkursu po raz pierwszy mogą brać udział już nie tylko osoby fizyczne, ale również gminy, jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwa oraz organizacje pozarządowe.

Nagrodami są „Zielone czeki” o wartości – w zależności od kategorii – od 10 do 25 tys. zł oraz statuetki i dyplomy honorowe. Bliższe informacje na stronie www.wfosigw.katowice.pl, gdzie również znaleźć można regulamin konkursu wraz z kartami zgłoszenia.
(RG)