EKO – Wiadomości Powiatu Gliwickiego

Konkursy „Zielona Pracownia”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłosił piątą edycję konkursów „Zielona Pracownia_Projekt’2019” oraz „Zielona Pracownia’2019”.

Konkurs  „Zielona Pracownia_Projekt’2019”  skierowany jest do szkół podstawowych i średnich z terenu województwa śląskiego. Jego przedmiotem jest utworzenie projektu szkolnej pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, geologicznych czy chemiczno-fizycznych. Ocenie podlegać będzie pomysł na zagospodarowanie pracowni – jej funkcjonalność, innowacyjność rozwiązań, różnorodność pomocy dydaktycznych. Maksymalna wysokość nagrody nie może przekroczyć 20 proc. kosztu całkowitego wdrożenia projektu i stanowić kwoty wyższej niż 7500 zł.

Konkurs „Zielona Pracownia’2019” skierowany jest do organów prowadzących placówki oświatowe z terenu województwa śląskiego. Jego cel stanowi dofinansowanie w formie dotacji najlepszych wniosków dotyczących utworzenia ekopracowni. Dotacja będzie udzielana z uwzględnieniem efektów zadania i możliwości finansowych Funduszu do wysokości 80 proc. kosztów kwalifikowanych z zastrzeżeniem, że maksymalna kwota dotacji nie może przekroczyć 30 000 zł.

Zgłoszenia do konkursu „Zielona pracownia_projekt’2019” przyjmowane są do 31 stycznia br., natomiast do konkursu „Zielona pracownia’2019” składać je można w terminie 15-29 marca br. Regulaminy konkursów oraz wzory karty zgłoszeń są do pobrania na stronie www.wfosigw.katowice.pl.
(RG)