EKO – Wiadomości Powiatu Gliwickiego

Konkursy warte uwagi szkół

Konkursy warte uwagi szkół

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłosił dwa konkursy, w których można pozyskać dofinansowanie na powstanie szkolnych Zielonych Pracowni.

Pierwszy konkurs nosi nazwę „Zielona Pracownia_Projekt’2020” i skierowany jest do szkół podstawowych i średnich z terenu woj. śląskiego. Należy na niego nadesłać projekt szkolnej pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, geologicznych czy chemiczno-fizycznych. Można otrzymać nagrodę wynoszącą do 20 proc. kosztu całkowitego wdrożenia projektu, maksymalnie 7,5 tys zł.

Drugi konkurs to „Zielona Pracownia’2020”. Przeznaczony jest dla organów prowadzących placówki oświatowe z terenu woj. śląskiego. Można w nim otrzymać dofinansowanie do utworzenia Zielonej Pracowni – dotację sięgającą 80 proc. kosztów kwalifikowanych, wynoszącą maksymalnie 30 tys. zł.

Zgłoszenia do konkursu „Zielona pracownia_projekt’2020” przyjmowane są do 14 lutego, a do konkursu „Zielona pracownia’2020” w terminie 1-17 kwietnia br.

Bliższe informacje na stronie www.wfosigw.katowice.pl. Tam też znaleźć można regulaminy konkursów i wzory wymaganych dokumentów.
(RG)