EKO – Wiadomości Powiatu Gliwickiego

Gdzie powstaną kolejne pracownie?

Gdzie powstaną kolejne pracownie?

Znane są już wyniki tegorocznej edycji konkursu „Zielona Pracownia_Projekt’2020”, natomiast w trakcie jest konkurs „Zielona Pracownia’2020”.

Obydwa konkursy organizuje dla szkół podstawowych i średnich Wojewódzki Konkurs Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Na pierwszy z nich napłynęło 206 zgłoszeń, a jury wyłoniło z nich 43 najbardziej atrakcyjne i proedukacyjne projekty zielonych pracowni. Na ich realizację szkoły z otrzymają łącznie 320 tys. zł. Z terenu naszego powiatu w gronie laureatów znalazła się Szkoła Podstawowa w Kleszczowie (gm. Rudziniec), która otrzymała nagrodę w wysokości 7,5 tys. zł za projekt „Tellus – zielony labirynt”.

Przedmiotem konkursu było utworzenie projektu szkolnej pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, geologicznych czy chemiczno-fizycznych. Maksymalna wysokość nagrody nie mogła przekroczyć 20 proc. kosztu całkowitego wdrożenia projektu i stanowić więcej niż 7,5 tys. zł.

Natomiast 1 kwietnia ruszył nabór wniosków w konkursie „Zielona Pracownia’2020”. Najlepsze pracownie mogą otrzymać dotację w wysokości do 30 tys. zł (do 80 proc. kosztów kwalifikowanych). Konkurs skierowany jest do organów prowadzących placówki oświatowe z terenu województwa śląskiego. Jego celem jest dofinansowanie najlepszych wniosków dotyczących utworzenia zielonej pracowni. Wnioski przyjmowane są do 29 maja br. Bliższe informacje na stronie www.wfosigw.katowice.pl.

Pierwsza edycja konkursów odbyła się w 2015 r. Od tego czasu, dzięki dotacjom WFOŚiGW w Katowicach, powstało 250 zielonych pracowni.
(RG)