EKO – Wiadomości Powiatu Gliwickiego

Fundusz szkoli energetyków gminnych

Pierwsi doradcy energetyczni z WFOŚiGW w Katowicach zakończyli dwa cykle szkoleń skierowanych do kandydatów na energetyków gminnych. W toku jest natomiast trzeci cykl, w którym biorą udział m.in. dwaj radni Rady Powiatu Gliwickiego.  

– Szkolenie służy zweryfikowaniu naszej wiedzy na temat wykorzystania i efektywności energii, z położeniem szczególnego akcentu na odnawialne źródła energii – mówi Józef Kruczek, który uczestniczy w nim wraz z Włodzimierzem Gwiżdżem, a rekomendowani zostali przez Powiat Gliwicki. – Działamy w Klastrze Energii „Przyjazna Energia w Powiecie Gliwickim” i takie kwalifikacje mogą się nam dodatkowo przydać.

Wszystko to ma służyć likwidacji niskiej emisji, obniżeniu kosztów energii oraz doborze odpowiedniego oświetlenia zewnętrznego, jak i wewnętrznego. Doradcy energetyczni będą mogli wspierać powiat i gminy przy doborze jak najbardziej efektywnych źródeł ciepła, przy wykorzystaniu OZE. Będą również pomocni przy pisaniu wniosków o uzyskanie dofinansowania na ten cel.

Szkolenie zostało sfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Oś Priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, poddziałanie 1.3.3.

(RG)