EKO – Wiadomości Powiatu Gliwickiego

Ekologiczne wzory do naśladowania

Ekologiczne wzory do naśladowania

W gminie Gierałtowice postawiono na jak najszybszą poprawę powietrza, którym oddychają mieszkańcy. Referat Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Gierałtowice ściśle współdziała przy tym z Gierałtowickim Alarmem Smogowym.

Gdy staniemy przed Urzędem Gminy w Gierałtowicach, w oczy rzuca się duża tablica świetlna informująca o stężeniu zanieczyszczeń powietrza. Jest ono na bieżąco monitorowane przez stację meteorologiczną. Takie same stacje działają także w trzech pozostałych sołectwach gminy: w Chudowie na budynku OSP, w Paniówkach przy drodze dojazdowej do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego oraz w Przyszowicach przy ośrodku zdrowia. System czujników mierzy stężenia następujących zanieczyszczeń: pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, dwutlenku węgla, dwutlenku azotu oraz ozonu.

W gminie założono bowiem, że monitoring jakości powietrza oraz informowanie mieszkańców o poziomie jego zanieczyszczenia mają wielkie znaczenie dla ustrzeżenia ich przed skutkami smogu.

– Wiedząc, jaki jest aktualny i prognozowany na najbliższy czas stan jakości powietrza możemy świadomie podejmować decyzje dotyczące różnego rodzaju aktywności na wolnym powietrzu, takich jak pójście na spacer czy bieganie. Przydatne do tego celu są również szczegółowe dane pogodowe – informuje Referat Ochrony Środowiska.

Dzięki stacjom mieszkańcy mają stały dostęp do informacji o stanie jakości powietrza w gminie oraz danych pogodowych. Stan powietrza w gminie można na bieżąco śledzić również na stronie internetowej www.discovair.pl oraz przez stronę internetową i aplikację Gminy Gierałtowice.

Stacje meteorologiczne prezentują wysokość opadu atmosferycznego (całoroczną), temperaturę  i wilgotność powietrza, prędkość i kierunek wiatru, ciśnienie atmosferyczne, a nawet natężenie promieniowania słonecznego i wysokość szkodliwego promieniowania UV.

Zadbano także o najmłodszych. W przedszkolach na terenie gminy znajdują się tablice, na których codziennie umieszczane są aktualne informacje dotyczące stanu jakości powietrza w okolicy. Kolory kartek wieszanych na tablicach odpowiadają aktualnej jakości powietrza: kolor zielony oznacza, że jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra; kolor pomarańczowy – jakość powietrza umiarkowana lub dostateczna; kolor czerwony – jakość powietrza zła lub bardzo zła. Kartki te i czytelne piktogramy informują, czy bez przeszkód można przebywać na świeżym powietrzu, czy lepiej od aktywności na zewnątrz się powstrzymać. Informacje takie przydatne są zarówno dla opiekunów w przedszkolach, jak i rodziców.

To tylko część działań podjętych w gminie w walce ze smogiem. Inne to m.in. konsekwentna kontrola tego, czym pali się tu w piecach. Gdy zachodzi podejrzenie spalania złej jakości paliwa lub odpadów, pobierane są np. próbki popiołu, przekazywane następnie do przebadania w Instytucie Chemicznej Przeróbki Węgla, z którym gmina podpisała umowę.

Gmina wspiera również finansowo wymianę starych pieców-kopciuchów na ekologiczne źródła ciepła, udzielając mieszkańcom dofinansowania na ten cel. Uzupełnieniem tych wszystkich działań jest odpowiednia edukacja – łącznie z opracowaniem planszowej gry podłogowej na temat ochrony środowiska, która trafiła do wszystkich przedszkoli w gminie.
 (RG)
 Foto(2): R. Gozdek