EKO – Wiadomości Powiatu Gliwickiego

Dotacje dla jednostek OSP

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłosił nabór wniosków na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek służb ratowniczych z terenu województwa śląskiego.
 
Nabór odbywa się w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”. Beneficjentami środków są jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa śląskiego. Formą dofinansowania jest dotacja w wysokości do 75 proc. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.
 
Wnioski wraz załącznikami należy składać w siedzibie Funduszu w Katowicach w terminie do 31 lipca 2020 roku lub do wyczerpania alokacji środków.
 
Kwota alokacji do dofinansowania w formie dotacji wynosi 2,5 mln zł, w tym z NFOŚiGW – 1 mln zł i z WFOŚiGW – 1,5 zł. Dopuszcza się możliwość zwiększania puli środków.
 
Z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju, zaleca się nadanie wniosku pocztą lub przesyłką kurierską, o terminie wpływu decyduje data dostarczenia wniosku do Funduszu. W przypadku nadania wniosku pocztą lub przesyłką kurierską, decyduje data wpływu wniosku do Funduszu.
 
Regulamin naboru wniosków wraz z wzorami wymaganych dokumentów dostępne są na stronie www.wfosigw.katowice.pl, w zakładce: Dofinansowanie zadań/Zapobieganie poważnym awariom. 
(RG)