EKO – Wiadomości Powiatu Gliwickiego

Do wzięcia pieniądze na termomodernizację

Do wzięcia pieniądze na termomodernizację

To ostatnia szansa, by otrzymać dofinansowanie na kompleksową termomodernizację wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie województwa śląskiego, pochodzące z unijnej perspektywy 2014-2020.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeznaczył na ten cel 50 mln zł, ale kwota ta może ulec zwiększeniu. Jest to szósty, ostatni taki konkursu w tej perspektywie unijnej. O środki mogą się ubiegać m.in. samorządy, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe. Wnioski o dofinansowanie można składać od 29 marca do 28 maja br.

– Zachęcamy wszystkich zainteresowanych, bo to już ostatnia szansa na zdobycie pieniędzy z tej unijnej perspektywy. Jako instytucja wdrażająca do rozdysponowania mamy 50 mln zł, ale jeśli zainteresowanie będzie duże, to mamy możliwość zwiększenia puli środków. Tak jak w poprzednim konkursie, kiedy tę kwotę prawie podwoiliśmy – mówi Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach.

Konkurs został już ogłoszony na stronach internetowych katowickiego Funduszu, gdzie można znaleźć wszelkie informacje i wzory formularzy.

– Do wypełnienia i złożenia wniosku konieczny jest przede wszystkim audyt energetyczny budynku przeznaczonego do kompleksowej termomodernizacji. Poza tym beneficjenci muszą skonstruować tzw. montaż finansowy inwestycji. Projekt musi też posiadać wszystkie wymagane prawem zgłoszenia, pozwolenia i inne wymagane zgody na realizacje – wyjaśnia Mariusz Janas, kierownik Zespołu Wdrażania i Koordynowania Projektów POIiŚ WFOŚiGW w Katowicach.

W poprzednim konkursie kwotą ponad 92 mln zł dofinansowanych zostało 39 projektów. Środki pochodzą z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, poddziałania 1.7.1. tj. Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim. Za jego wdrażanie odpowiedzialny jest WFOŚiGW w Katowicach. Łączna suma dofinansowania po pięciu edycjach konkursu wynosi blisko 327 mln zł, na zmodernizowanie energetyczne 663 budynków (15 479 gospodarstw domowych).

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020) to program wspierający m.in. gospodarkę niskoemisyjną, ochronę środowiska, przeciwdziałanie i adaptację do zmian klimatu, transport i bezpieczeństwo energetyczne.
(Opr. RG)

Na zdjęciu: Do tej pory dzięki dofinansowaniu z POIiŚ 2014-2020 modernizację energetyczną przeprowadzono w 663 budynkach na terenie naszego województwa.
Foto: M. Cichy WFOŚiGW w Katowicach


 
Facebook