EKO – Wiadomości Powiatu Gliwickiego

Będzie mniej zanieczyszczeń powietrza

Będzie mniej zanieczyszczeń powietrza

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej (PEC) w Gliwicach buduje kolejne instalacje odsiarczania i odazotowania spalin. Wpłynie to pozytywnie na stan powietrza w mieście – ale również w powiecie gliwickim, bo przecież zanieczyszczenia atmosfery nie znają granic administracyjnych.

6 grudnia w Urzędzie Miejskim w Gliwicach podpisana została umowa między PEC w Gliwicach Sp. z o. o. oraz Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Porozumienie dotyczy dofinansowania w formie pożyczki zadania pn. „Budowa III etapu instalacji odsiarczania spalin i I etapu instalacji odazotowania spalin dla kotłowni WR-25”.

– Cieszę się, że naszej spółce udało się pozyskać dofinansowanie do strategicznej inwestycji, jaką jest budowa instalacji odsiarczania i odazotowania spalin dla kotłowni rusztowej – mówi Rudolf Widziszowski, prezes PEC. – Nowoczesne, w pełni zautomatyzowane linie ochrony powietrza pozwolą zredukować emisję zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do atmosfery i sprostać unijnym rygorystycznym normom ochrony środowiska, które zaczną obowiązywać naszą kotłownię rusztową w 2023 roku. Całkowity koszt przedsięwzięcia służącemu temu, by produkcja ciepła znalazła się na najwyższym ekologicznym poziomie, wyniesie blisko 52 mln zł. Udało nam się pozyskać na ten cel z WFOŚiGW w Katowicach część tej kwoty w wysokości 27 mln zł. Jest to preferencyjny kredyt z opcją częściowego umorzenia. Należy wspomnieć, że nasza druga kotłownia, zaopatrzona w kotły pyłowe dzięki wsparciu Funduszu, już dzisiaj spełnia wyśrubowane normy unijne.

Dzięki wybudowaniu nowej instalacji rocznie do powietrza trafi blisko 621 ton mniej zanieczyszczeń gazowych. Inwestycja zostanie ukończona w 2021 r.

–  W PEC-u będą zastosowane najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne służące ochronie powietrza – informuje Tomasz Bednarek, prezes Zarządu WFOŚiGW w Katowicach. – Pozwoli to na ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery, co ma wpływ na stan powietrza zarówno w mieście, jak i w jego otoczeniu. Powietrze nie ma bowiem granic i poprawa jego jakości w jednym mieście korzystnie wpływa na całe województwo.
(RG)
Na zdjęciach:
1.    Tuż po podpisaniu umowy – od lewej Tomasz Bednarek i Rudolf Widziszowski. Foto: R. Gozdek
2.    Realizowana jest już kolejna inwestycja PEC-u służąca ochronie środowiska. Foto: K. Krzemiński