EKO – Wiadomości Powiatu Gliwickiego

50 nagrodzonych projektów

50 nagrodzonych projektów

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach rozstrzygnął już konkurs „Zielona Pracownia_Projekt’2021”. Trwa natomiast konkurs „Zielona Pracownia’2021”.

Obydwa te konkursy ogłaszane są co roku. Pierwszy z nich daje możliwość otrzymania dofinansowania do projektu pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, geologicznych czy chemiczno-fizycznych. Drugi natomiast nagradza dotacjami najlepsze wnioski dotyczące już kolejnego etapu takiego przedsięwzięcia – samego utworzenia zielonej pracowni.

W tegorocznej edycji konkursu „Zielona Pracownia_Projekt” szkoły z województwa śląskiego mogły uzyskać nawet 10 tys. zł. Do WFOŚiGW w Katowicach wpłynęły 173 projekty. Jury wytypowało 50 laureatów. Prace oceniano biorąc pod uwagę: pomysł na zagospodarowanie pracowni, wykorzystanie przestrzeni, funkcjonalność, estetykę kreatywność, innowacyjność rozwiązań, różnorodność pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu oraz zasadność ich zakupu.

– Zainteresowanie tymi konkursami jest ogromne. Bardzo nas to cieszy, bo dzięki temu szkolne pracownie wyglądają coraz piękniej. Ponieważ poziom zgłoszonych w tym roku projektów zielonej pracowni był bardzo wysoki, zwiększyliśmy pulę nagród pieniężnych – mówi Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach.

Łączna suma nagród w konkursie „Zielona Pracownia_Projekt’2021” wyniosła blisko 470 tys. zł. O środki mogły się ubiegać szkoły podstawowe i średnie z województwa śląskiego. Zgodnie z regulaminem maksymalna wysokość nagrody nie mogła przekroczyć 20 proc. kosztu całkowitego wdrożenia projektu.

Wśród laureatów konkursu znalazły się dwie placówki z terenu powiatu gliwickiego. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Poniszowicach (gm. Rudziniec) otrzymał 10 tys. zł na projekt pracowni „Ziemia – niebieska kropka”, a Zespół Szkolno-Przedszkolny SP im. Literatów Dziecięcych w Świbiu (gm. Wielowieś) –  na projekt o nazwie „Pszczoła – królową bioróżnorodności”.  

Z kolei będący w toku konkurs „Zielona Pracownia’2021” skierowany jest do organów prowadzących placówki oświatowe z terenu województwa śląskiego. Celem tego konkursu jest dofinansowanie w formie dotacji najlepszych wniosków dotyczących utworzenia zielonej pracowni. Dotacja będzie udzielana z uwzględnieniem efektów zadania i możliwości finansowych Funduszu do wysokości 80 proc. kosztów kwalifikowanych z zastrzeżeniem, że maksymalna kwota dotacji nie może przekroczyć 40 tys. zł.

Wnioski w konkursie „Zielona Pracownia’2021” składać można do 31 marca br. Regulamin konkursu oraz wzory wymaganych formularzy znajdują się na stronie https://www.wfosigw.katowice.pl/.
(RG)

Na zdjęciu: Z pracowni, dofinansowanej przez WFOŚiGW w Katowicach, korzystają już m.in. uczniowie naszego powiatowego Zespołu Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach. Nosi ona nazwę Zielona Planeta i została otwarta dwa lata temu.
Foto: R. Gozdek


 
Facebook