Uchwała Zarządu Powiatu Gliwickiego z 10 stycznia 2017 r.

Uchwała Nr 506/2017 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 10 stycznia 2017 roku w sprawie ogłoszenia naboru wniosków na realizację prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków