Uchwała nr XVII/146/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji w 2020 r. z budżetu Powiatu Gliwickiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub gminnej ewidencji zabytków

Facebook