Uchwała Nr 802/2018 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 9 stycznia 2018 roku w sprawie ogłoszenia naboru wniosków na realizację prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków