Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Gliwicach
ul. Zygmunta Starego 17
44-100 Gliwice

tel.   32 332 66 00
faks 32 231 08 22
e-mail: bok@starostwo.gliwice.pl
REGON: 276 254 985
NIP:        631 26 06 158


godziny pracy urzędu:
poniedziałek, wtorek, środa 7:30 - 15:30
czwartek                              7.30 - 17:30
piątek                                   7.30 - 13.30

Wydział Architektury i Budownictwa przyjmuje klientów:
poniedziałek, wtorek, środa  9:00 - 13:00
czwartek                             13:00 - 17:00
piątek                                    9:00 - 13:00

Wydział Komunikacji i Transportu przyjmuje klientów:
poniedziałek, wtorek, środa 8.00 - 15.00 (wnioski o rejestrację są przyjmowane do godz. 14.00)
czwartek                               8.00 - 17.00 (wnioski o rejestrację są przyjmowane do godz. 16.00)
piątek                                    8.00 - 13.00 (wnioski o rejestrację są przyjmowane do godz. 12.00)

Wydział Geodezji i Informacji Przestrzennej oraz Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przyjmują klientów:
poniedziałek, wtorek, środa 8.00 -15.00
czwartek                              8.00 -17.00
piątek                                  8.00 -13.00


Informacja nt. przyjmowania skarg i wniosków
W imieniu Starostwa Powiatowego w Gliwicach skargi/wnioski przyjmują:
  • Starosta Gliwicki, Wicestarosta lub Członkowie Zarządu w czwartki w godzinach od 15.00 do 16.00; wcześniej, przed planowaną wizytą w Starostwie Powiatowym w Gliwicach, w godzinach pracy urzędu należy uzgodnić – telefonicznie lub osobiście z osobami obsługującymi sekretariaty – termin i godzinę spotkania;
  • kierownicy komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Gliwicach lub upoważnieni przez nich pracownicy w godzinach pracy Starostwa.Starosta Gliwicki
Waldemar Dombek
tel. 32 332 66 99
sekretariat@starostwo.gliwice.pl

Wicestarosta Gliwicki
Adam Wojtowicz
tel. 32 332 66 99
sekretariat@starostwo.gliwice.pl

Członek Zarządu Powiatu Gliwickiego
Ewa Jurczyga
tel. 32 331 32 25
sekretariat.zarzadu@starostwo.gliwice.pl

Sekretarz Powiatu Gliwickiego
Piotr Zakrzewski
tel. tel. 32 332 66 99
sekretarz.powiatu@starostwo.gliwice.pl

Skarbnik Powiatu Gliwickiego
Maria Owczarzak-Siejko
tel. 32 332 66 44
skarbnik@starostwo.gliwice.pl

Komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Gliwicach

Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów - BRK
godziny przyjmowania klientów:
pn.-śr.: 7:30 - 15:00
czw.:     7:30 - 17:00
pt.:       7:30 - 13:00
tel. 32 331 69 26
rzecznik.konsumentow@starostwo.gliwice.pl

Biuro Prasowe - BPr
tel. 32 332 66 65
biuro.prasowe@starostwo.gliwice.pl

Biuro ds. Rady i Zarządu Powiatu Gliwickiego - BRZ
tel. 32 332 66 93
brz@starostwo.gliwice.pl

Wydział Architektury i Budownictwa - WAB
godziny przyjmowania klientów:
pn.-śr.: 9:00 - 13:00
czw.:  13:00 - 17:00
pt.:       9:00 - 13:00
tel. 32 231 97 51
wab@starostwo.gliwice.pl

Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych - WES
tel. 32 332 66 18
wes@starostwo.gliwice.pl

WES - Powiatowe Centrum Organizacji Pozarządowych - PCOP
tel. 32 332 66 70
pcop@starostwo.gliwice.pl

Wydział Finansowy - WF
tel. 32 231 08 23
wf@starostwo.gliwice.pl

Wydział Gospodarki Nieruchomościami - WGN
tel. 32 231 84 65
wgn@starostwo.gliwice.pl

Wydział Geodezji i Informacji Przestrzennej - WGI
tel. 32 332 66 28, 32 332 66 02
wgi@starostwo.gliwice.pl

WGI - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - PODGiK
godziny przyjmowania klientów:
pn.-śr.: 8:00 - 15:00
czw.:    8:00 - 17:00
pt.:       8:00 - 13:00
tel. 32 332 66 28, 32 332 66 02
wgi@starostwo.gliwice.pl

Wydział Komunikacji i Transportu - WKT
godziny przyjmowania klientów:
pn.-śr.: 8:00 - 15:00
czw.:    8:00 - 17:00
pt.:       8:00 - 13:00
- Prawo jazdy - tel. 32 332 66 05, 32 332 66 03
- Rejestracja pojazdów - tel. 32 331 55 99, 32 332 66 04,
- Transport - tel. 32 338 37 12
wkt@starostwo.gliwice.pl
Elektroniczny system rezerwacji terminu - kliknij tu

Wydział Kontroli i Audytu - WKA
tel. 32 338 37 22
wka@starostwo.gliwice.pl

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa - WOŚ
tel. 32 332 66 45, 32 338 37 16
wos@starostwo.gliwice.pl

Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkoleń - WOK
tel. 32 332 66 11
wok@starostwo.gliwice.pl

WOK - Biuro Obsługi Klienta - BOK
tel. 32 331 67 67
bok@starostwo.gliwice.pl

Wydział Rozwoju, Inwestycji, Zamówień Publicznych i Promocji - WRI
tel. 32 332 66 10
fax 32 332 66 47
wri@starostwo.gliwice.pl

WRI - Referat Rozwoju i Inwestycji - RRI
tel. 32 230 68 64
rozwoj@starostwo.gliwice.pl

WRI - Referat Zamówień Publicznych i Obsługi - RZPO
tel. 32 332 66 51
fax 32 332 66 47
zamowienia@starostwo.gliwice.pl

WRI - Referat Promocji i Współpracy Partnerskiej - RPWP
tel. 32 332 66 53
promocja@starostwo.gliwice.pl

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Informatyki - WZI
tel. 32 332 66 38
tel. 32 338 37 07
wzi@starostwo.gliwice.pl

WZI - Referat Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego - PCZK
tel. 510 138 137
tel. 32 332 66 39
pczk@starostwo.gliwice.pl

WZI - Referat Informatyki - RI
tel. 32 338 37 07
wzi@starostwo.gliwice.pl

Wydział Zdrowia i Pomocy Społecznej - WZS
tel. 32 332 66 40
wzs@starostwo.gliwice.pl

Inspektor Ochrony Danych - IOD
tel. 32 231 96 86
iod@starostwo.gliwice.pl