Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Gliwicach
ul. Zygmunta Starego 17
44-100 Gliwice

tel.   32 332 66 00
faks 32 231 08 22
e-mail: bok@starostwo.gliwice.pl
REGON: 276 254 985
NIP:        631 26 06 158

godziny pracy urzędu:
poniedziałek, wtorek, środa 7:30 - 15:30
czwartek                              7.30 - 17:30
piątek                                   7.30 - 13.30

Godziny przyjmowania interesantów w wydziałach:
Wydział Architektury i Budownictwa przyjmuje klientów:
poniedziałek, wtorek, środa  9:00 - 13:00
czwartek                             13:00 - 17:00
piątek                                    9:00 - 13:00

Wydział Komunikacji i Transportu przyjmuje klientów:
poniedziałek, wtorek, środa 8.00 - 15.00 (wnioski o rejestrację są przyjmowane do godz. 14.00)
czwartek                               8.00 - 17.00 (wnioski o rejestrację są przyjmowane do godz. 16.00)
piątek                                    8.00 - 13.00 (wnioski o rejestrację są przyjmowane do godz. 12.00)

Wydział Geodezji i Informacji Przestrzennej oraz Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przyjmują klientów:
poniedziałek, wtorek, środa 8.00 -15.00
czwartek                              8.00 -17.00
piątek                                  8.00 -13.00

Dane wszystkich wydziałów dostępne są na dole strony.Starosta Gliwicki
Waldemar Dombek
tel. 32 332 66 99
sekretariat@starostwo.gliwice.pl

Wicestarosta Gliwicki
Adam Wojtowicz
tel. 32 332 66 99
sekretariat@starostwo.gliwice.pl

Członek Zarządu Powiatu Gliwickiego
Ewa Jurczyga
tel. 32 331 32 25
sekretariat.zarzadu@starostwo.gliwice.pl

Sekretarz Powiatu Gliwickiego
Piotr Zakrzewski
tel. tel. 32 231 51 48
sekretarz.powiatu@starostwo.gliwice.pl

Skarbnik Powiatu Gliwickiego
Maria Owczarzak-Siejko
tel. 32 332 66 44
skarbnik@starostwo.gliwice.pl

Dane teleadresowe

Wydział Komunikacji i Transportu - WKT
wkt@starostwo.gliwice.pl
- Referat Rejestracji Pojazdów: tel. 32 331 55 99 lub elektroniczna rezerwacja wizyt: elektroniczna rezerwacja wizyt - kliknij tu
- Referat Praw Jazdy: tel. 32 332 66 03
- Referat Transportu: tel. 32 338 37 13

Wydział Architektury i Budownictwa - WAB
wab@starostwo.gliwice.pl
tel. 32 332 66 76

Wydział Geodezji i Informacji Przestrzennej - WGI
wgi@starostwo.gliwice.pl
tel. 32 332 66 02 lub 32 332 66 28

Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów - BRK
rzecznik.konsumentow@starostwo.gliwice.pl
tel. 32 331 69 26
poniedziałek, wtorek, środa  8:00 - 15:00
czwartek                             8:00 - 17:00
piątek                                    8:00 - 13:00


Biuro ds. Rady i Zarządu Powiatu Gliwickiego - BRZ
brz@starostwo.gliwice.pl
tel. 32 332 66 93

Wydział Finansowy - WF
wf@starostwo.gliwice.pl
tel. 32 231 08 23

Biuro Rozwoju i Informacji - BRI
promocja@starostwo.gliwice.pl
tel. 32 332 66 53
- Rzecznik Prasowy: tel. 32 332 66 65, biuro.prasowe@starostwo.gliwice.pl
- Referat Informatyki: tel. 32 338 37 07, it@starostwo.gliwice.pl

Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych - WES
wes@starostwo.gliwice.pl
tel. 32 332 66 18

WES - Powiatowe Centrum Organizacji Pozarządowych - PCOP
pcop@starostwo.gliwice.pl
tel. 32 332 66 70

Wydział Gospodarki Nieruchomościami - WGN
wgn@starostwo.gliwice.pl
tel. 32 231 84 65

Wydział Kontroli, Audytu i Zdrowia - WKZ
wkz@starostwo.gliwice.pl
tel. 32 338 37 22

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa - WOŚ
wos@starostwo.gliwice.pl
tel. 32 332 66 45, 32 338 37 16

Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkoleń - WOK
wok@starostwo.gliwice.pl
tel. 32 332 66 11

WOK - Biuro Obsługi Klienta - BOK
bok@starostwo.gliwice.pl
tel. 32 331 67 67

Wydział Inwestycji, Funduszy i Zamówień Publicznych - WIF
wif@starostwo.gliwice.pl
tel. 32 332 66 10
- Referat Inwestycji i Funduszy: tel. 32 230 68 64, fundusze@starostwo.gliwice.pl
- Referat Zamówień Publicznych i Obsługi: tel. 32 332 66 51, przetargi@starostwo.gliwice.pl

Wydział Zarządzania Kryzysowego - WZK
wzk@starostwo.gliwice.pl
tel. 32 332 66 38
- Referat Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego - PCZK: tel. 510 138 137, 32 332 66 39,
pczk@starostwo.gliwice.pl

Inspektor Ochrony Danych - IOD
iod@starostwo.gliwice.pl
tel. 32 231 96 86

 
 

Informacja nt. przyjmowania skarg i wniosków
W imieniu Starostwa Powiatowego w Gliwicach skargi/wnioski przyjmują:

  • Starosta Gliwicki, Wicestarosta lub Członkowie Zarządu w czwartki w godzinach od 15.00 do 16.00; wcześniej, przed planowaną wizytą w Starostwie Powiatowym w Gliwicach, w godzinach pracy urzędu należy uzgodnić – telefonicznie lub osobiście z osobami obsługującymi sekretariaty – termin i godzinę spotkania;
  • kierownicy komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Gliwicach lub upoważnieni przez nich pracownicy w godzinach pracy Starostwa.

 

Facebook