Aktualności

Zwiększony nabór

Zwiększony nabór

Nowy rok szkolny 2019/2020 w powiatowych oświatowych jednostkach organizacyjnych rozpocznie 781 uczniów podwójnego rocznika – w tym po szkole gimnazjalnej 379, a po szkole podstawowej 402 uczniów.

- Przygotowania do przyjęcia do powiatowych szkół ponadpodstawowych uczniów do klas pierwszych w nowym roku szkolnym rozpoczęliśmy jeszcze w październiku 2018 roku – informuje wicestarosta gliwicki Adam Wojtowicz. – Mając na uwadze trudności związane z podwójnym rocznikiem, wspólnie z dyrektorami szkół  staraliśmy się tak ułożyć nabór, aby wszyscy uczniowie z terenu powiatu gliwickiego zainteresowani edukacją w szkołach powiatowych mogli dostać się do wybranych przez siebie szkół. Obecnie wolnymi miejscami dysponują jeszcze Liceum Ogólnokształcące oraz Branżowa Szkoła I stopnia w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach.

Największym zainteresowaniem w tegorocznym naborze cieszyło Technikum nr 1 kształcące w zawodach technik informatyk oraz spedytor w Zespole Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego w Knurowie, jak również klasa przyrodniczo-medyczna w I Liceum Ogólnokształcącym w tym samym zespole szkół.

Zainteresowanie nauką w technikum „Paderewskiego” związane jest z dobrą renomą, jaką cieszy się ta szkoła. Wpływ na to mają m.in. wcześniejsze nakłady finansowe poniesione na remont i doposażenie jej pracowni przedmiotowych – środki w kwocie ponad 559 tys. zł pochodziły z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Uczniowie tego technikum od lat chwalić się mogą bardzo dobrymi wynikami egzaminów zawodowych. Technikum Nr 1 w Zespole Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego po raz trzeci z rzędu znalazło się na wysokiej pozycji w ogólnopolskim rankingu miesięcznika Perspektywy, otrzymując odznakę Złotą Szkoła, a wcześniej dwa razy odznakę Srebrna Szkoła.

- Nabór do branżowych szkół jest również zadawalający, gdyż proporcja uczniów, którzy ostatecznie rozpoczną kształcenie w tym typie szkoły to 25,6 proc. ogółu wszystkich przyjętych – podkreśla Adam Wojtowicz. – O dużym zainteresowaniu branżową szkołą I stopnia świadczy dwukrotne większa liczba chętnych do tego typu szkoły w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach. Ten typ szkoły cieszył się również dużym zainteresowaniem w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie. Na podkreślenie zasługuje fakt, że wszyscy chętni uczniowie zostali przyjęci.

Duże zainteresowanie szkołami zawodowymi, zarówno technikami jak i szkołami branżowymi, ma istotne znaczenie z punktu widzenia pracodawców oraz lokalnego rynku pracy. Do szkół zawodowych przyjęto w powiecie gliwickim 56,6 proc. ogółu uczniów, którzy 1 września br. rozpoczną naukę w ponadpodstawowych szkołach powiatowych.

Powiat Gliwicki sukcesywnie modernizuje bazę oświatową oraz doposaża pracownie przedmiotowe w swych szkołach. Obecnie trwają prace remontowe w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie, w efekcie których powstaną 4 pracownie przedmiotowe oraz winda wraz z pochylnią. Wartość tego zadania to 1,6 mln zł. Środki pochodzą z RPO WSL na lata 2014-2020. W latach 2015-2020 na realizację zadań oświatowych ze środków zewnętrznych Powiat Gliwicki pozyskał ponad 8 mln zł, celem poprawy jakości nauczania.