Aktualności

ZOZ w Knurowie informuje i zaprasza

ZOZ w Knurowie informuje i zaprasza

Zespół Opieki Zdrowotnej w Knurowie – jednostka organizacyjna Powiatu Gliwickiego – w związku z licznymi pytaniami i wątpliwościami pacjentów ponownie informuje o zmianach w lokalizacji poradni i przychodni. ZOZ zaprasza także do korzystania ze swych programów profilaktycznych i usług położnych.  

Jak już informowaliśmy, Poradnia Dermatologiczna i Poradnia Okulistyczna działają obecnie w Przychodni Nr 2 przy ulicy Kazimierza Wielkiego 6 w Knurowie. Przychodnia Nr 3 jest natomiast przeniesiona na ulicę Staszica 1 w Knurowie.

Warto skorzystać z programu profilaktyki chorób krążenia, przeznaczonego dla pacjentów ZOZ-u w Knurowie. Objęte są nim osoby w wieku 35, 40, 45, 50 i 55 lat, u których dotychczas nie została rozpoznana choroba układu krążenia lub cukrzyca. Program realizowany jest ze środków NFZ. W jego ramach wykonywane są badania oraz udzielane porady lekarskie. Po szczegóły odsyłamy do wszystkich pięciu przychodni ZOZ-u w Knurowie.

Natomiast w Przychodni Nr 2 w można skorzystać z odpłatnej konsultacji diabetologicznej, udzielanej przez lek. med. Annę Bożek. W trakcie wizyty wydawane są recepty zgodnie z przysługującą pacjentowi refundacją NFZ. We wszystkich knurowskich przychodniach ZOZ prowadzone są szczepienia ochronne przeciw grypie, których koszt wynosi 20 zł.

ZOZ zaprasza także do korzystania z usług swych położnych w ramach umów z NFZ. Przy wyborze położnej nie obowiązuje rejonizacja, wybór położnej jest dowolny. Informacje na ten temat można uzyskać we wszystkich przychodniach ZOZ-u w Knurowie.

Po szczegóły odsyłamy na stronę www.starostwo.gliwice.pl – zakładka OGŁOSZENIA.