Aktualności

Zasłużeni dla województwa śląskiego

Zasłużeni dla województwa śląskiego

Podczas sesji Rady Powiatu Gliwickiego 30 maja czworo mieszkańców naszego powiatu uhonorowanych zostało odznaką „Za zasługi dla województwa śląskiego”.

Odznaki wręczył radny Sejmiku Województwa Śląskiego, Bartłomiej Kowalski. Otrzymali je: Hanna Drosd, Elżbieta Kupska, Józef Schütz i Józef Wałach.

Hanna Drosd udekorowana została srebrną odznaką „Za zasługi dla województwa śląskiego”. Jest długoletnim (od 1999 r.) Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego Powiatu Gliwickiego. Z wykształcenia architekt, przez lata swojej oddanej budownictwu  pracy wniosła wybitne zasługi m.in. dla doradztwa architektonicznego, pomocy budowlańcom i architektom, a przede wszystkim w staniu na straży bezpieczeństwa i nadzoru budowlanego w naszym powiecie.

Elżbieta Kupska z Pyskowic otrzymała złotą odznakę „Za zasługi dla województwa śląskiego”. To była, długoletnia nauczycielka w Szkole Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Pyskowicach, a także wspaniała propagatorka harcerstwa. Przez długie lata pełniła funkcję komendantki Szczepu ZHP Śląsk i komendantki Hufca ZHP Pyskowice. Obecnie również nie ustaje w działalności, organizuje wycieczki dla członków ZNP w Pyskowicach i współdziała ze Sztabem Miejskim Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Józef Schütz z Wielowsi uhonorowany został srebrną odznaką „Za zasługi dla województwa śląskiego”. Od dwudziestu lat jest sołtysem Wielowsi, przez całe życie związanym z pracą społeczną. Dzięki jego działalności, ale – jak sam  podkreśla – także dzięki pracy wielu ludzi, dziś Wielowieś jest jedną z ładniejszych wiosek w naszym województwie. Pan Józef ma ogromny wkład m.in. w reaktywowanie Spółki Wodnej w Wielowsi i tutejszego Koła Gospodyń Wiejskich. Wciąż działa, organizując m.in. liczne imprezy kulturalne, sportowe i rekreacyjne.

Złotą odznakę odebrał Józef Wałach, również z Wielowsi. To były, wieloletni radny Rady Gminy Wielowieś, pełniący także nieprzerwanie od 1993 r. funkcję prezesa Zarządu Stacji Caritas Diecezji Gliwickiej w Wielowsi – pierwszej, jaka powstała w Diecezji Gliwickiej. Jest niezwykle aktywny społecznie, energiczny i pełen pomysłów. Organizuje liczne przedsięwzięcia charytatywne i pomocowe, wspiera potrzebujących, aktywizuje młodzież.

Po wręczeniu życzenia odznaczonym złożyli przewodniczący Rady Powiatu Gliwickiego Andrzej Kurek oraz starosta Waldemar Dombek i Ewa Jurczyga z Zarządu Powiatu Gliwickiego.