Aktualności

Zapraszamy na nasze imprezy!

Zapraszamy na nasze imprezy!

Kilkadziesiąt różnorodnych imprez organizuje w tym roku Powiat Gliwicki dla swoich mieszkańców. Część z nich przygotowana zostanie wspólnie z naszymi gminami.

Niektóre są już za nami – jak np. Koncert Noworoczny na Zamku w Toszku czy I Babski Comber Powiatu Gliwickiego. W marcu w Pyskowicach odbył się – współorganizowany przez Powiat Gliwicki – Powiatowy Konkurs Literacki „Polacy nie gęsi”. Podobna impreza planowana jest również w Wielowsi. 7 kwietnia w starostwie zorganizowany został  Powiatowy konkurs wiedzy na temat bezpieczeństwa dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, Większość imprez jednak dopiero się odbędzie i serdecznie na nie zapraszamy.

27 kwietnia w prowadzonym przez Powiat Gliwicki Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie odbędzie się   II Festiwal Zawodów Powiatu Gliwickiego, połączony z festynem integracyjnym. 19 maja wspólnie z Pyskowicami zapraszamy na Powiatowy Przegląd Małych Form Scenicznych, a 20 maja razem z Gminą Toszek – na II Noc Muzeów na Zamku i XII Brewerie Toszeckie. W ramach X Metropolitarnego Święta Rodziny w gminach oglądać będzie można wystawę poświęconą ks. Johannesowi Chrząszczowi, którą organizujemy wspólnie z Miastem Pyskowice, Muzeum w Gliwicach i Archiwum Państwowym w Gliwicach, zaś 31 maja w naszych szkołach ponadgimnazjalnych w Knurowie i Pyskowicach młodzież spotka się z Markiem Korusem – byłym komandosem, a teraz szczęśliwym mężem i ojcem.

Kilka ciekawych wydarzeń zaplanowaliśmy w czerwcu. 6 czerwca w Szkole Podstawowej w Paczynie zaplanowany został Powiatowy Konkurs Wiedzy z Zakresu Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym pn. „Miś bezpieczeństwa”, współorganizowany przez SP w Paczynie i ZDP. 10.06 z gm. Sośnicowice współorganizujemy Rajd Rowerowy Powiatu Gliwickiego z metą na Ziemi Sośnicowickiej. 17.06 z gm. Toszek – III Bieg o Złotą Kaczkę, a 24.06 z gm. Pilchowice – VII Bieg im. ks. Konstantego Damrota.

Wrzesień rozpoczną XIX Dożynki Powiatu Gliwickiego i Gminy Gierałtowice, które odbędą się 2.09 w Paniówkach. 30 września powiat włączy się w (organizowane przez gm. Wielowieś) Obchody Rocznicowe na Polanie Hubertus. W tym miesiącu w Knurowie zaprosimy młodzież na II Miting Lekkoatletyczny im. Emila Kiszki. Jesienią planowany jest w gm. Pilchowice coroczny Powiatowy Turniej Skata Sportowego o Puchar Starosty Gliwickiego. Bogatą tegoroczną propozycję imprez zamykają: Powiatowy Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów z Powiatu Gliwickiego w Knurowie, XVIII Indywidualne Mistrzostwa Powiatu Gliwickiego w Tenisie Stołowym w Poniszowicach oraz Powiatowy Festiwal Chórów, organizowany tym razem 19 listopada w Knurowie.

Bliższe informacje o tych imprezach zamieszczane są na bieżąco w naszym kalendarium.