Aktualności

Z Żernicy do Andaluzji

Z Żernicy do Andaluzji

Wzorem lat ubiegłych, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żernicy (gmina Pilchowice) organizuje w październiku 2019 roku wyjazd edukacyjny do Andaluzji (Hiszpania) w ramach projektu „NeoTrie, czyli nowe oblicze geometrii w wirtualnej rzeczywistości – Hiszpania”. W tym roku przedsięwzięcie dodatkowo wpisze się w obchody 30-lecia przeniesienia siedziby szkoły w Żernicy z ul. Powstańców Śląskich na ul. Miki.
 
- Od kilku lat nasza szkoła współpracuje z profesorem Jose Rodriguezem z Uniwersytetu w Almerii, biorąc udział w różnych projektach międzynarodowych. Obecnie współuczestniczymy w projekcie, którego celem jest stworzenie nowatorskiego programu komputerowego do nauki geometrii, opartego na wirtualnej rzeczywistości, NeoTrie VR. Rola naszej szkoły w tym przedsięwzięciu polega na testowaniu programu, analizie jego możliwych zastosowań dydaktycznych i formułowaniu opinii, które stanowią podstawę do jego dalszego udoskonalania. W związku z tym podczas wyjazdu planujemy udział w spotkaniu z profesorem Rodriguezem i warsztaty z wykorzystaniem programu NeoTrie VR. Będą one miały charakter międzynarodowy, wezmą w nich udział także uczniowie z Hiszpanii. Będzie to również okazja do nawiązania szerszej współpracy, integracji uczniów oraz wykorzystania znajomości języka angielskiego – mówi Beata Nawrath, dyrektor ZSP w Żernicy.
 
W drugiej części pobytu odbędą się terenowe zajęcia z zakresu geografii. Zostaną one zrealizowane na obszarze niezwykle interesującym pod względem geologicznym, gdyż stykają się tam dwie płyty tektoniczne. Uczniowie poznają też najciekawsze zabytki historyczne Andaluzji.
 
Aby jednak móc wcielić w życie ten plan, placówka poszukuje możliwości finansowego wsparcia wyjazdu. Ewentualne dofinansowanie można przekazać na podany nr konta bankowego: 92 8460 0008 3003 0012 1776 0001. Informacja o dofinansowaniu wyjazdu przez darczyńców zostanie umieszczona na stronie internetowej szkoły w Żernicy, a także przekazana lokalnej społeczności. Podsumowanie wyjazdu nastąpi w listopadzie br. Bliższe informacje dot. projektu można znaleźć na stronach: http://zspzernica.pilchowice.pl/ oraz http://www.virtualdor.com/NeoTrie-VR-Edu/ .