Aktualności

Z proboszczami na temat smogu

Z proboszczami na temat smogu

13 marca w Starostowie Powiatowym w Gliwicach odbyło się spotkanie poświęcone problemom niskiej emisji, w którym uczestniczył Andrzej Pilot – prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Wzięli w nim udział proboszczowie parafii znajdujących się na terenie powiatu gliwickiego.

- W  związku z narastającym i bardzo poważnym problemem niskiej emisji, jaki ma miejsce również na terenie powiatu gliwickiego, chcę zainteresować proboszczów tą tematyką – mówi starosta gliwicki Waldemar Dombek. – W tym celu zaprosiłem księży do współpracy w zakresie uświadamiania parafian, a tym samym mieszkańców naszego powiatu, byśmy niebawem wspólnie  mogli powiedzieć smogowi – nie.    
Spotkanie było okazją do rozmowy, wymiany doświadczeń i ustalenia sposobu przekazania ważnych informacji m.in. przy pomocy kościoła parafialnego. - Problem jest już na tyle istotny, że musimy podjąć wspólne działania, aby chronić naszą przyrodę i powietrze, którym wszyscy oddychamy – wyjaśnia starosta Waldemar Dombek.

Podczas spotkania Mariusz Dyka – naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w Starostwie Powiatowym w Gliwicach przedstawił informacje dotyczące zanieczyszczenia powietrza na naszym terenie, zagrożeń, jakie stwarza ono dla zdrowia i życia mieszkańców oraz sposobów przeciwdziałania smogowi. Następnie prezes Andrzej Pilot przekazał najważniejsze informacje o działaniach WFOŚiGW w Katowicach w zakresie ochrony powietrza. Przypomniał również o propagowaniu przez Kościół katolicki  wiedzy na temat szkodliwości niskiej emisji. Warto wspomnieć, że już trzy lata temu metropolita katowicki ks. arcybiskup Wiktor Skworc apelował podczas pielgrzymki do Piekar Śląskich do wiernych, by nie palili w piecach śmieciami, a tym samym nie przyczyniali się do powstawania smogu. Takie zachowanie – zdaniem duchownych – łamie przykazanie „nie zabijaj”.

Jak podkreślił Andrzej Pilot, tylko działania edukacyjne prowadzone w wielu wymiarach i przez różne środowiska mogą przynieść pożądany skutek. Dodatkowo wsparte wymierną pomocą finansową przy wymianie mniej efektywnych kotłów grzewczych, pozwolą zmierzyć się ze smogiem. Od kilku lat intensywne działania informacyjne na ten temat prowadzone są w parafiach, co uznano za kierunek niezwykle skuteczny. Jednocześnie – tylko w 2016 roku – w ramach programu pilotażowego  WFOŚiGW udzielił dotacji na wymianę kotłów w 750 gospodarstwach domowych. W tym roku ogłoszony będzie kolejny konkurs wspierający dotacjami w wysokości 25 proc. wymianę mniej efektywnych i zanieczyszczających środowisko pieców. Obecnie trwają prace nad zasadami przyznawania dofinansowania zadań realizowanych przez mieszkańców województwa śląskiego  na rzecz ograniczenia niskiej emisji.
Podczas spotkania Złotą Odznaką „Zasłużony dla Województwa Śląskiego” uhonorowany został ks. Zygfryd Pluta, proboszcz parafii pw. św. Mikołaja w Świbiu. Odznakę wręczył duchownemu radny wojewódzki Krystian Kiełbasa.