Aktualności

Z myślą o osobach z niepełnosprawnościami

Z myślą o osobach z niepełnosprawnościami

Są pierwsze efekty postulatów dotyczących problemów osób z niepełnosprawnościami, zgłoszonych przez Powiat Gliwicki do parlamentarzystów z naszego terenu.

- Postulaty te sformułowaliśmy po spotkaniu, zorganizowanym w naszym starostwie – mówi wicestarosta Ewa Jurczyga. – Mają na celu zwiększenie środków, jakie przeznaczane są na rzecz osób z niepełnosprawnościami, szczególnie zaś na poprawę warunków ich życia i opiekę nad nimi.

Warto przypomnieć, że 5 lutego br. w Starostwie Powiatowym w Gliwicach, z inicjatywy poseł Barbary Dziuk oraz wicestarosty Ewy Jurczygi spotkali się przedstawiciele instytucji i organizacji pozarządowych reprezentujący interesy osób z niepełnosprawnościami. Na spotkaniu omówiono problemy, na jakie natrafiają osoby z niepełnosprawnością w życiu codziennym. Opracowane na podstawie spotkania postulaty zostały przekazane do trzech biur poselskich – właśnie Barbary Dziuk oraz Piotra Pyzika i Jarosława Gonciarza, a także do Biura Senatora Krystiana Probierza.

- W wyniku tego otrzymaliśmy w maju odpowiedzi na nasze postulaty – informuje Ewa Jurczyga. – Zostały one opracowane przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Z kolei 27 czerwca z radością odebraliśmy informację o zwiększeniu kosztów przeznaczonych na warsztaty terapii zajęciowej. Jak nas poinformowano, od lipca br. nastąpi wzrost utrzymania każdego uczestnika tych warsztatów o 100 zł na miesiąc. Dodatkowo kwota ta wzrośnie w roku 2019 o kolejne 100 zł, a w roku 2020 o następne 100 zł, co ostatecznie zwiększy kwotę dofinansowania uczestnika WTZ z kwoty 1333 zł na rok do kwoty 1583 zł na rok. Jednocześnie w dniu 29 czerwca br. zostało przyjęte Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym. Oba te zagadnienia były zgłaszane na naszym spotkaniu. Bardzo się cieszę, iż zostały pozytywnie rozpatrzone przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, poprawiając sytuację osób z niepełnosprawnościami.